Základní odborová organizace
Odborového sdružení železničářů
PRAHA VRŠOVICE
Vám přináší


= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace


Leden 2019 (č.1)


Číslo bylo umístěno na web dne 14.1.2019 v 18.00 hodaktualizace:
16.1. smazána tabulka se starými částkami pojištění
za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání
18.1. vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje v PDF
(na konci čísla)
26.1. smazána informace o tom, že ještě nejsou plavenky do PodolíSlovo na začátek


Milé kolegyně, vážení kolegové,

byl jsem pověřen, abych Vám napsal úvodník do prvního letošního Vršovického zpravodaje.

Dovolte tedy, abych Vám předně popřál vše nej v letošním roce, především hodně zdraví, ale i úspěch a spoustu krásných chvil s Vašimi nejbližšími.

Máme za sebou hektický konec loňského roku, ve všech organizacích se podařilo uzavřít kolektivní smlouvy, myslím že po předchozích letech tentokrát poměrně se slušným výsledkem, za což patří dík kolektivním vyjednavačům OSŽ, kteří odvedli neskutečný kus práce, kolikrát na úkor svého volného času. Za nešťastné naopak považuji některé organizační změny, především tu u SŽDC, kde došlo k poslednímu prosinci ke zrušení některých dobře fungujících provozních obvodů, což bude znamenat pro některé kolegy změnu pracoviště a hlavně delší dojíždění. Naopak kladně hodnotím další vylepšení tzv. pojistky na blbost, kde došlo k rozšíření a navýšení pojistného plnění. Připomínám, že tuto pojistku pro naše členy ZO OSŽ Praha-Vršovice plně hradí a porovnáme-li pojistnou ochranu a hlavně nízkou spoluúčast v případě pojistné události ( pouze 5%, max. 3000 Kč) s pojistkami ostatních odborových organizací, tak se jedná jednoznačně o nejlepší pojistku.

Chystáme pro Vás příspěvek 1000 Kč na prolongaci režijky, stejně tak i tradiční kulturní, sportovní a společenské akce, budeme se snažit i letos na jednáních se zaměstnavatelem pro Vás dále zlepšovat pracovní podmínky.

Těším se na Vaše náměty a vážím si, že jste členy nejsilnější odborové organizace.

Ondřej Kubart, člen ZV OSŽ, výpravčí Mníšek pod Brdy

Závodní výbor
Schůze závodního výboru dne 4.1.2019

Zápis ze schůze ZV dne 4.1.2019 Schůze se konala v kanceláři organizace v žst.Praha Smíchov. Schůzi zahájil v 8.00 hod předseda Kácovský. K projednávání určitých bodů byli přizváni hosté:
- za ČD přednosta stanice Praha Smíchov pan Pavlík,
- za SŽDC dozorčí pan Vrážel.

1)SŽDC
- a) Od 1.3. bude zrušeno pracoviště výpravčích Praha Vršovice odjezd, nikdo nebude propuštěn, výpravčí budou přesunuti z důvodu přestavby na provizorní pracoviště s JOP, tato buňka bude umístěna ve stanici Vršovice.
-b) Vymetání sněhu z perónů, prvotně mají v náplni staniční zaměstnanci, pak má přijet firma, firmy ale nefungují spolehlivě (např.stanice Vrané, P.Krč).
- c) Má se nadále posílat situační hlášení, i když došlo ke změně provozních obvodů? (stanice Vrané, Mníšek)
- d) Pokud dojde k přerušení střežení, není nárok na stravenku za 110,-Kč, místo obvyklých 90,-Kč?
Body a-d) se přednesou na schůzi s přednostou PO Praha hl.n. dne 10.1. (Čermoch a Kubart)
- Na CDP bude 25.1. jednání o nových zásadách FKSP (pro CDP), je pravděpodobné, že se schválí (Sekyra)

2)ČD
-Žádost na navýšení platové třídy pro pokladní mezinárodní pokladny v žst.Praha Smíchov bude odeslána v nejbližší době. (Kácovský)
- Úklid v žst.Praha Hostivař - úklid dříve prováděla firma, budova přešla pod SŽDC, úklid veřejných prostor provádějí pokladní - nemají to ale v pracovní náplni, nemají na to čas a je to i bezpečnostní riziko.
....odpovídá host přednosta žst.Praha Smíchov: Budova je sice SŽDC, ale existují dohody mezi ČD a SŽDC o úklidech prostor, podívá se na to, bude řešit.

3)Cargo
- Podnikatelský plán Carga na tento rok počítá se stejným počtem zaměstnanců, takže nehrozí žádné propouštění.
- Náš člen měl účast na škodní události, škoda cca 79 000,- Bude uhrazeno z pojistky. -

4)Důchodci
- Plán akcí na rok 2019 vyhotovil Polák. Skrečka namnoží a na další schůzi klubu důchodců dne 15.1. bude každému rozdán.
- Příspěvky na akce důchodců - bude se řešit na každou akci zvlášť. První akce - 23.ledna návštěva Tančícího domu - přislíben příspěvek cca 100,- zpětně.

5)Organizační a různé
- Úvodník do Zpravodaje napíše Kubart
- naše členka ze žst.Dobříš odešla do důchodu, dostane 1000,- Kč a drobný dárek.
- plán akcí na rok 2019 - nová verze, zpracoval Čermoch, dá se do Zpravodaje a na web; pro velký zájem bude další bowling navíc, v březnu (zařídí Kučera)
- Na schůzi byl předložen výsledek hospodaření organizace za rok 2018, byl schválen předsedou, závodním výborem a revizní komisí
- Sklípek - je čas objednat, ještě se rychle ověří cenová nabídka v Kobylí, jinak by bylo opět Zaječí (zařídí Čermoch)
- Potvrzení o zaplacení odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání na daně:
zaměstnanci SŽDC - mají odesláno na mzdové účtárny,-
zaměstnanci Carga - mají odesláno na mzdové účtarny,
zaměstnanci ČD - musí se všem rozdat osobně,
daně se podepisují do 15.února (na starost Hahn, Charvátová, Kučera)
- Příspěvek na režijku aktivním členům 1000,-Kč: Seznamy vyhotoveny (Hahn), výdej bude stejný jako loni u paní Charvátové, členové ZV si rozeberou seznamy se svými členy a peníze rozdají. Oficiálně výdej zahájen 15.ledna, ukončení bude na konci března. Aktivní členové 1000,-, noví členové 500,-.

Schůze byla ukončena v 10.30 hod, další se bude konat první pátek v únoru; tj.1.února.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel- Termíny schůzí v roce 2019:

mimo prázdnin vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):

pátek 1.2.2019 Vršovice
pátek 1.3.2019 Smíchov
pátek 5.4.2019 Vršovice
pátek 3.5.2019 Smíchov
pátek 7.6.2019 Vršovice
červenec-srpen jen mimořádně
pátek 6.9.2019 Smíchov
pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Příspěvek na režijku ve výši 1000 Kč
(noví členové 500 Kč)

se bude vyplácet aktivním členům naší organizace

oficiálně od 15.ledna 2019 do konce března 2019.

Většině by měl být doručen vašimi zástupci ze závodního výboru,

případně informaci o svém příspěvku zjistíte

na tel:972226114 (od pondělí do pátku od 8:00-14:30 hod)

( případně email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz )

od paní Charvátové.Plán akcí na rok 2019:Klub důchodců
Schůze důchodců dne 18.12.2018

Dne 18.12.2018 jsme se sešli naposledy v tomto roce na předvánočním setkání v restauraci ,, U Kozla" na Žižkově. Restaurace již byla vyzdobena vánočním stromečkem.

Schůzi zahájil předseda pan Polák a poté předal slovo panu Tetivovi, který nás seznámil s plánovanými akcemi na jednotlivé měsíce na rok 2019. Všem se uvedené návrhy líbily a po diskusi jsme je odsouhlasili. Uvedené akce nám musí ještě schválit v lednu 2019 závodní výbor, po schválení se tyto akce mohou uskutečnit.

První plánovaná akce je 22.1.2019 - návštěva retro výstavy v Tančícím domě na Jiráskově náměstí. Sraz je před budovou v 10.00 hod. Chvíli jsme ještě poseděli, předseda pan Polák nám všem popřál veselé Vánoce a mnoho zdraví do Nového roku, pak jsme se rozešli. Příští schůze se koná 15.1.2019, kde každý obdrží rozpis jednotlivých schválených akcí na rok 2019.

zapsala + foto Šulcová Vlasta

Akce chystané:
19.ledna 2019
OSŽ ve spolupráci s ČD, ČD Cargo a SŽDC pořádají
obvodní turnaj ve stolním tenise

(Úvodní turnaj nového ročníku ve stolním tenise železničářů.
Hned druhý den bude obvodní kolo také v Děčíně, takže si můžete vybrat termín.
Oblastní kolo pak bude 16.2.2018 v Praze.)18.března 2019
Bowling Všenory

Akce trvalé :
Permanentky na fotbal
na domácí utkání klubu AC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Permanentky na hokej
na domácí utkání klubu HC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Botanická zahrada v Praze Troji
Zoologická zahrada v Praze Troji
Plavenky do Podolí a na Barrandov
Pojištění škody způsobené zaměstnavateliZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz

Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků na roční zúčtování daní


Jako každý rok si při ročním zúčtováním daní můžete odečíst částku zaplacenou za členské příspěvky za celý rok. Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků vydává ZO kde je člen evidován. V přehledu níže jsou potom místa, kde toto potvrzení o výši zaplacené částky můžete vyzvednout. Uvedené se týká i členů, kteří si platí členský příspěvek v hotovosti.

A je na Vás, aby jste si je při ročním zúčtování daní potom přinesli.

Případné dotazy směrujte na p.Hahn - tel. 606 655 831.

Upozorňujeme, že není v našich silách vydávat případné duplikáty. U zaměstnavatelů kde bude potvrzení odesláno na mzdovou účtárnu si je případně vyzvednete pouze tam!
Knihy


Čtenářský koutek Pavla Čermocha
"lednový"

Ke kulturním počinům patří i zajímavé televizní pořady, například seriály. Tím rozhodně nemyslím nekonečnou (dámy prominou) „Ordinaci“. S krimi seriály se na českých programech roztrhl pytel a většina patřila (co se kvality týče) alespoň do průměru. K tomu lepšímu průměru rozhodně patřil čtyřdílný český seriál Rédl (FDB – 70%, ČSFD – 77%), který nás zavedl do posledních dnů federativní republiky a také pokračujícího stahovaní ruských jednotek ze svých bývalých satelitů (NDR, ČSSR). Dva studenti se na konci roku 1992 rozhodnou vyzkoušet svůj počítačový program (automatické počítání náprav vlaků) v praxi. Přijdou na to, že nesouhlasí oficiálně uváděný počet vozů u ruských vojenských transportů. Vojenský vyšetřovatel nadporučík Rédl se zpočátku náhodně zapojí do hledání jednoho ze studentů, načež ho okolnosti případu nemilosrdně semelou.

Určitě potěšila i třetí série thrilleru Labyrint (81% resp. 74%). Tentokrát musí Jiří Langmajer s Lekou Vlasákovou řešit sériové vraždy. Náboženský fanatik se snaží zabíjet své oběti stejně, jako byli zabiti Ježíšovi apoštolové.

Ze zahraničních seriálů se rozhodně podívejte na druhou sérii norské Okupace (77% resp. 82%) od Jo Nesboa. Pokračuje ruská okupace Norska a obyvatelstvo se různými formy protestu snaží o osvobození. Bývalý premiér uteče do zahraničí a snaží se o zřízení exilové vlády, někteří Norové otevřeně kolaborují. Zatímco se nová premiérka snaží o to, aby Norsko pod Ruskou okupací utrpělo co nejmenší škody, obyvatelstvo ji nenávidí.

A to nejlepší nakonec. Desetidílný seriál Mladý papež (75% resp. 84%). Když se konzervativci ani pokrokovější část katolických kardinálů nemohou spolu dohodnout na zvolení nového papeže, nastoupí kompromis. Zvolí papežem někoho kdo by v jejich rukou mohl být lehce ovladatelnou loutkou. A tak padne volba na mladého amerického biskupa Lennyho Belarda, kterého jako dítě odložili rodiče do kláštera k jeptiškám. Lenny, který je nejen poměrně mladý, ale i velmi pohledný, přijme jméno Pius XIII.. Záhy ukáže všem, že rozhodně nemíní být loutkou v rukách kardinálů. Ti se ho snaží po nějaké době zbavit, protože Lenny má úplně jiný pohled na církev a víru v Boha jako takovou. Mladého papeže hraje skvěle špičkový herec Jude Law. Ženskou hlavní roli hraje Diane Keaton.

Nakonec jsem si nechal hudební bonbonek. Česká televize na začátku září uvedla na Artu hudební film Roger Waters: The Wall (91% resp. 86%) z roku 2014. Waters zde dotahuje Floydovskou Zeď k dokonalosti. Toto silně protiválečné dílo, s kterým vás provede po bojištích Evropy, na vás opravdu silně zapůsobí. Roger Waters zde totiž ztratil jak dědečka, tak i otce. Koncertní show je impozantní: pyrotechnika propojená s multimediální projekcí. No a samozřejmě nestárnoucí skvělá hudba.

Od mistra hororu Stephen Kinga jsem tentokrát přečetl fantasy Talisman (78%). Sledujeme zde putování dvanáctiletého Jacka, který prožívá drastická dobrodružství ve dvou paralelních světech. Musí zachránit svou nemocnou matku a zároveň i její dvojnici královnu Teritoriií. Kniha u nás vyšla už v roce 1996. King je známý svou propracovaností dokonalých příběhů, ale v tomto případě je té dokonalosti trochu moc. Popisy scén dovádí do absurdních maličkostí, které příběhu škodí v přímočarosti. Čtenář si už ani nemá co představovat, všechno mu King donese až pod nos. Přesto určitě stojí za přečtení – 78% od čtenářů rozhodně není málo.

Méně známá americká spisovatelka, píšící pod pseudonymem Anne Frasierová, u nás úspěšně debutovala s detektivním thrillerem Nejsem mrtvá (89%). Kniha se čte skvěle a nemá hluchá místa. Hned na začátku se seznámíme s hlavní hrdinkou knihy – bývalou policistkou Jude. Před třemi roky byla unesená a teď konečně dostala šanci na útěk, který se jí zdaří. Po nějaké době nastupuje opět na své staré místo a začne vyšetřovat podivná zmizení a úmrtí mladých dívek.

Asi nejeden z vás četl humoristické knihy autorské dvojice Jaroslav Žák a Vlastimil Rada. Jejich Vzpoura na parníku „Primátor Dittrich“ patří k prvorepublikové klasice. Po II. světové válce Jaroslav Žák jako jeden z prvních varoval před nástupem komunistů. Na dobu 25. února 1948 reagoval knihou Konec starých časů. Knihou Na úsvitě nové doby (95%) Žák pokračuje ve vyprávění o dění v městečku Pepův Týnec nad Lesy (předobrazem byla spisovateli Jaroměř) ve dnech následujících po převzetí moci KSČ. Tyto děsivé události jsou popisovány osobitým černým humorem. Hromadná zatýkání, rabování a boj o moc. Mráz po zádech běhá při absurdnostech popisovaných událostí. Například spisovatel často srovnává nedávnou nacistickou okupaci a totalitní komunistický stát. Komunisté během pár dní zavřeli tolik lidí, jako Němci za celou válku.

Šesté pokračování Letopisů královské komory (87%) od spisovatele Vlastimila Vondrušky nás opět zavede do poloviny 16. století, kdy Jiří Adam z Dobronína vyšetřuje další vraždy v Českém království. První příběh s názvem Otrávený pohár nás zavede na hrad Krakovec, kde se odehrává dohodnutá svatba. V druhém příběhu s názvem Smrt mučednice se seznámíme s divadelní společností, která pomáhá s divadelní hrou mladým šlechticům a šlechtičnám na hradě Šternberk. Letopisů vydal Vondruška zatím dvanáct (poslední minulý rok). Toto šesté je ale poslední, které vám představuji.

Dramatizace sci-fi románu francouzského spisovatele Roberta Merleho Malevil (kniha 90%) je špička co se týče provedení, obsazení i předlohy. Už prvotřídní herecké osobnosti vypsané na obalu, dávají tušit o úrovní audioknihy, která je dlouhá přes 10 hodin. Děj románu se odehrává především v sedmdesátých letech minulého století v malém francouzském městečku. Emanuel vzpomíná na svou klukovskou partu, se kterou prožívali různá dobrodružství v opuštěném hradu Malevil a okolí. Víc jak své rodiče měl rád strýce, který neměl vlastní děti. Po strýcově smrti Emanuel zdědil jeho usedlost a nemalou hotovost, za kterou si pořídil právě opuštěný hrad Malevil. Opraví ho a věnuje se zároveň i chovu koní a vinařství. Jednoho dne pozve své staré kamarády do vinného sklípku na hradě. Právě tehdy se přes svět přežene atomová válka a vše zničí. Román popisuje boj skupiny lidí o život v novém světě bez civilizačních vymožeností.

Autor na snímku není nikdo jiný než otec děsu Howard Phillips Lovecraft. Tento americký spisovatel napsal spoustu hororových povídek. Jednou z nich je i Příšera z mohyly. Mladý neúspěšný rančer se seznámí se starým Mexičanem, který ho varuje před hledáním pokladu ve staré mohyle. Rančer samozřejmě nedá na báchorky, které mu Mexičan vypravuje a do mohyly se prokope. V povídce uslyšíte Jiřího Dvořáka, Petra Šmída a Filipa Šorma.


Kolektivního vyjednávání skončilo
Jak se změnily mzdové tarify ?   rok 2018: staré tarifní stupně + příplatek za praxi
+rok 2019: nové tarifní stupně + příplatek za praxi (sečteno)

ke stažení: text staré PKS Českých drah na rok 2018

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018cd.pdf


ke stažení: stručný text nové PKS Českých drah na rok 2019

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2019/material_leden/cd_2019_strucne.pdf


rok 2018: staré tarifní stupněrok 2019: nové tarifní stupně


ke stažení: text staré PKS ČD Cargo na rok 2018

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018cargo.pdf


ke stažení: text nové PKS ČD Cargo na roky 2019-2020

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2019/material_leden/cargo_2019.pdf

staré tarifní stupně 2018
nové tarifní stupně 2019


starý osobní příplatek 2018
nový osobní příplatek 2019
ke stažení: text staré verze PKS SŽDC na roky 2018-2019

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2018/material_leden/pks2018szdc.pdf


ke stažení: text nové verze PKS SŽDC na roky 2018-2019 se změnami 1 a 2

zde: http://www.railian.com/Zpravodaj_2019/material_leden/szdc_2019.pdf

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

leden 2019 PDF