Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Prosinec 2019 (č.12), webová verze vydána 13.12.2019

Slovo na začátek


Vítám Vás u prosincového čísla Vršovického zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tak chci hlavně popřát všem příjemné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví a pracovních úspěchů v novém roce.

Co se týče kolektivního vyjednávání PKS pro rok 2020, tak byl schválen 6.12.2019 určitě ke spokojenosti všech zaměstnanců.

V novém roce vás čeká hodně změn. Má dojít k přejmenování SŽDC na Správu železnic. Dále dojde ke změnám v D1 a způsobu přezkušování zaměstnanců z písemných na ústní a frekvence snad bude jednou za 5let.

Přeji vám příjemné počtení a klidný konec roku.

S pozdravem Jana Grimová, člen ZV ZO

Schůze závodního výboru dne 6.12.2019Schůze se konala v kanceláři organizace ve Vršovicích od 8 hod.


1) SŽDC, ČD, ČD-Cargo: probíhají tvrdá jednání o nových podnikových kolektivních smlouvách

2) SŽDC: - běží výluka zabezpečovacího zařízení v Čísovicích, je v plánu je v druhé polovině roku zapojit do dálkového řízení ze stanice Vrané nad Vltavou
- od 1.ledna končí obsazení stanice Olbramovicemi výpravčími, nově tam budou staniční dozorci

3) Důchodci: - financování akcí důchodců bude ve stejném duchu jako loni, plán akcí klubu se teprve sestaví

4) Organizační: - byl schválen plán schůzí na příští rok
- prověří se možnost financování případného výletu do Maďarska
- vytvoří se plán akcí na rok 2020
- je vytvořena skupina (uzavřená) na facebooku pro členy ZO, lze ji využívat k diskuzím a dotazům
- plavenky a vstupenky do kina - vyčerpáno, nový příděl až začátkem nového roku
- podporujeme žádost našeho člena o příspěvek z podpůrného fondu OSŽ, dostal mrtvici, musí se znova učit mluvit, chodit
- příspěvek na režijku bue vyplácen po schůzi ZV v únoru, kdy budou hotovy seznamy členů, podle těchto principů:
členové ZO do 31.prosince 2019...........................1000,-Kč
nově příchozí do června 2020..............................500,-Kč
dlouhodobě nemocní.......................................1000,-Kč
na mateřské (po odečtení udržovacího poplatku 120,-Kč)....880,-Kč
v insolvenci (ti co platí příspěvky).....................1000,-Kč
v insolvenci (ti co neplatí příspěvky)......................0,-Kč

Schůze byla ukončena v 10.00 hod, další schůze ZO se bude konat 3.ledna 2020 na Smíchově.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.

Leden - 3.1.2020 Smíchov

Únor - 7.2.2020 Vršovice

Březen - 6.3.2020 Smíchov

Duben - 3.4.2020 Vršovice

Květen - 7.5 2020 Smíchov (změna svátky)

Červen - 5.6.2020 Vršovice

Červenec- Srpen jen v případě nutnosti

Září - 4.9.2020 Smíchov

Říjen - 2.10.2020 Vršovice

Listopad - Konference Smíchov (termín bude upřesněn)

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Trvalé nabídky :
Upozornění !


Po dobu nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Upozornění ! Vstupenky jsou rozebrány, nové budou začátkem roku 2020 !

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Upozornění ! Plavenky jsou rozebrány, nové budou začátkem roku 2020 !

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.czOhlédnutí za proběhlými akcemi :


11.října - Vinný sklípek Zaječí

11.října naše odborová organizace opakovaně navštívila vinný sklípek v Zaječí.
Sklípek i penzion patří skvělým manželům Palečkovým, kteří se o naši partičku železničářů umějí jaksepatří postarat.

Jako minule, i letos,se na náš příjezd přípravoval vynikající gulášek, abychom dostali dobrý základ na následující ochutnávku vinných produktů :-)

Zatímco paní Dana připravovala obložená prkénka plná dobrot, majitel a vinař v jedné osobě, pan Přemek nás již zval do vinného království.

Tam již čas běžel svým tempem, doušek střídal doušek, až jsme museli všichni do jednoho konstatovat, že i tento rok se na jižní Moravě urodilo skvělé víno.

Opět jsme se všichni královsky bavili, dobře popili, trochu i zatančili a ráno nás již čekala delší cesta na nádraží a návrat do všedních dní reality.

akci zapsala a nafotila Míša Křivanová


26.listopadu - Návštěva národního památníku hrdinů Heydrichiády

Dne 26.11.2019 se konala akce-návštěva národního památníku hrdinů Heydrichiády-kostel sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

Sraz účastníků byl v 10.00 hod. před kostelem sv.Cyrila a Metoděje. Této akce se zúčastnilo 15 členů a 2 nečlenové našeho klubu důchodců.

Něco z historie:

Původní kostel byl zasvěcen sv.Karlu Boromejskému a jeho zasvěcení sv.Cyrilu a Metodějovi bylo provedeno teprve v roce 1935 - proběhly úpravy pro používání pravoslavnou církví.

Kostel vešel ve známost především v souvislosti s útokem na říšského protektora R.Heydricha, kdy poskytl skrýš sedmi československým parašutistům, včetně J.Kubiše a J.Gabčíka,kteří samotný atentát provedli. Na tento úkol byli speciálně vycvičeni, ale po atentátu se jim nepodařilo včas opustit Prahu a s pomocí pravoslavné církve se v tomto kostele schovávali. Následné rozsáhlé pátrání vedené říšskou policií vedlo k zatčení velkého počtu osob,vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Úkryt byl nakonec i pomocí zrady jednoho z parašutistů odhalen a 18.6.1942 Gestapo a SS kostel obklíčily a došlo k boji. V kryptě kostela jsou dodnes stopy poškozených zdí po kulkách. Poslední munici si parašutisté nechali pro sebe, neboť věděli, že jejich boj je prohraný.

Ve vstupní místnosti je výstava,která sleduje dějinný vývoj od Mnichovské dohody,přes vznik Protektorátu Čechy a Morava, nástup R.Heydricha k moci, přípravy a provedení operace Anthropoid (atentát na Heydricha), až k boji v kostele a kryptě.

Po prohlídce výstavy jsme byli uvedeni do promítacího sálu, kde jsme zhlédli film o nástupu R.Heydricha k moci, přípravách a pravděpodobném průběhu atentátu na Heydricha, represe za atentát-vyhlazení obcí Lidice a Ležáky a o významu tohoto kostela, kde se parašutisté ukrývali až po jejich konečný boj s mnohonásobnou přesilou.

Po zhlédnutí filmu se nás ujala průvodkyně, se kterou jsme vstoupily do krypty kostela, kde se parašutisté po atentátu ukrývali. Zde jsme se dozvěděli jak o historii atentátu, tak o životě jednotlivých parašutistů a o jejich pobytu v této kryptě. Dále nás informovala o průběhu boje v kostele i v této kryptě.Krypta měla hlavní a vedlejší vchod, hlavní vchod - kamennou desku, museli němečtí vojáci vyhodit do povětří, aby se dostali k parašutistům. V kryptě se nacházejí busty sedmi parašutistů s jejich životopisy.

Poté jsme přešli do kostela, kde jsme se dozvěděli něco z historie kostela, dále nám poutavě vyprávěla o průběhu boje v samotném kostele, dodnes jsou zde památky na průběh boje, ukázala nám hlavní i vedlejší vchod do krypty. Pak nám zodpověděla i na několik dotazů ohledně atentátu i jeho následků.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Tetivovi, který tuto akci zajistil a organizoval. Přes to,že většina z nás tyto dějiny zná, dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

vše zapsala a nafotila Vlasta Šulcová


1.prosince - Jízda Mikulášským parním vlakem

V neděli, dne 1.12.2019, se konala poslední akce v tomto roce - jízda Mikulášským parním vlakem po Praze. Tentokrát ze žst.Praha-Smíchov do žst.Praha -Zličín a zpět. V čele vlaku byla parní lok.475.179 na postrku motorová lok. T 478.3001.

Odjezd vlaku z Prahy-Smíchova byl v 15.26 hod. z prvního nástupiště. Mnozí účastníci však přišli dříve - na prvním nástupišti probíhal prodej upomínkových předmětů a občerstvení. V prvním patře nádražní budovy ve společenském sále rovněž probíhala jako každoročně výstava železničních modelářů s funkčními kolejišti a vláčky.

Měli jsme vyhrazen vagon č.17,k terý byl plně obsazen jak našimi členy, tak i činnými pracovníky s dětmi. Během jízdy do P-Zličína přišel i Mikuláš s andělem a několika čerty. Přítomné děti po pronesené básničce nebo písničce obdaroval, zlobivé děti postrašili čerti.

V Praze-Zličíně byl pobyt - toho využili rodiče s dětmi k fotografování jak s parní lokomotivou tak i k fotu s Mikulášem, andělem a čerty.

Po celou dobu jízdy nám k dobré pohodě vyhrávali dva účastníci na kytary a foukací harmoniku - jak vánoční tak i trampské písničky - jsme si i zazpívali. Při zpáteční cestě - již se setmělo, jsme obdivovali i krásně osvětlenou Prahu.

Výlet se vydařil, všichni byli spokojeni.

akci zapsala a nafotila Vlasta Šulcová
Kolektivní vyjednáváníu Českých drah:

U Českých drah kolektivní smlouva na rok 2020 podepsána 12.prosince.

Informace z 12.prosince

Podpisem PKS ČD, a.s. na rok 2020 bylo dne 12.12.2019 v 11:30 hodin ukončeno kolektivní vyjednávání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a.s. Rozporné body byly odstraněny. Odborové centrály a zaměstnavatel se dohodly na nárůstu tarifní mzdy pro zaměstnance o 4,9 %. Nárůst příplatku za nepravidelný nástup ve výši 150,- Kč/směna (došlo k úpravě doby pro přiznání 22:00 až 5:30 hodin), dále došlo k dohodě o navýšení z 200,- Kč na 250,-Kč kompenzace za obtížnost pracovního režimu.

Jsou zachovány všechny benefity z PKS 2019 (např. pracovní doba, dovolená, KOP, odstupné, stravování, odměny za únik tržeb apod. Dále jsou zachovány všechny příplatky, odměny a kompenzace. Zvýšil se například příspěvek na penzijní připojištění o 100,- Kč za měsíc pro každého zaměstnance a podíl zaměstnavatele na ceně stravování, včetně stravenek ze 45 % na 50 % (bylo dohodnuto v rámci schválení Zásad sociálního fondu). Byla zavedena nová kategorie odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti (10násobků při odpracování min. 35 let u ČD). Nové dva příplatky za flexibilitu (první pro mobilní personál, posun a vozmistry, druhý pro všechny zaměstnance – vždy musí vzniknout zásadní důvod pro přiznání). Podrobnější informace o nově uzavřené PKS ČD, a.s. na rok 2020 budou zveřejněny v nejbližší možné době.

převzato z:
webu OSŽ/ článek: Podniková kolektivní smlouva ČD, a.s. na rok 2020 podepsána!!! (zkráceno)
zveřejněno 12.12.2019
autor: Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a.s.
u Carga:

Na Cargu se stále jedná, nejbližší jednání proběhne 16. a 23.ledna.

Aktuální stav vyjednávání sledujte:

na twitteru: https://twitter.com/pv_osz_cdc


na webu: http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s
u SŽDC:

U SŽDC kolektivní smlouva na rok 2020 podepsána 6.prosince.

Nejdůležitější změny v PKS platné od 1.1.2020:

- platnost na jeden rok
- navýšení tarifních mezd o 4,5%
- výkonová odměna základní z 5,0 na 5,5%, objem VO z 5,7 na 6,7%, rozpětí VO od 5,5 do 30%
- navýšení částky za domácí pohotovost z 25 na 35 Kč/hod, u HZS pohotovosti z 40 na 50 Kč/hod
- u HZS rizikový příplatek z 1000 na 2000 Kč/měs. atd.
- příplatek za práci v So a Ne z 12 na 13%, za práci v noci z 12 na 14%
- KOP přesunutí některých profesí z tříletého do dvouletého cyklu, zařazení dalších profesí do nároku na KOP
- zařazení profesí závorář, a hradlař-hláskař do 36 hodinového pracovního režimu
- zavedení příspěvku na dopravu ve výši 3600 Kč/rok
- zvýšení výše zvláštní odměny z 400 na 500 Kč/měs.
- zvýšení částek u odměny z dohody pro pracovníka dozoru na 94, 98 a 102 Kč
- zvýšení sazby při odstupném z 40000 na 45000 Kč
- odměna za nástup v noci 80 Kč, odměna za krátkou směnu 40 Kč
- stravenky z 90 na 100 Kč, ze 110 na 120 Kč

převzato z:
webu OSŽ/ článek: Ohlédnutí za kolektivním vyjednáváním u SŽDC (zkráceno)
zveřejněno 8.12.2019
autor: Miroslav Maincl

Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"prosincový"

Knihu britské spisovatelky Catherin Steadmanové Hrob pro mého manžela (67%) si koupila moje manželka. Hned v první kapitole se podrobně popisuje, jak vykopat hrob pro manžela a jaké mají být rozměry hrobu. Zajímavé… Hlavní hrdinka Erin pak vypráví svůj příběh, kdy má pár týdnů před svatbou s investičním bankéřem Markem, který v důsledku bankovní krize ztratí práci. Přesto Erin trvá na velkolepé svatbě a líbánkách na Bora Bora. Tam při společné vyjížďce na lodi najdou v moři velkou tašku. Ohodnocení knihy je myslím odpovídající. Někdy se děj trošku zbytečně vleče.

Na knihu Zlatý věk (90%) od amerického spisovatele J. C. Wrighta jsem se doopravdy těšil. Po dlouhé době jsem sáhl po sci-fi a bodové ohodnocení čtenářů dávalo tušit skvělé počtení. Po přečtení asi 90 stránek jsem ale dále nemohl. Uvědomil jsem si, že neustále přeskakuji odstavce a vlastně nevím, co čtu. Kniha je o lidské civilizaci, vzdálené té dnešní asi o deset tisíc let a lidé už jsou prakticky nesmrtelní. Spisovatel si musel vymyslet spoustu nových slov, aby popsal život v této budoucnosti. Prostě toho bylo moc, a když jsem si přečetl recenze od čtenářů, zjistil jsem, že rozhodně nejsem sám, kdo knihu nedočetl.

První kniha s hlavním hrdinou inspektorem Van Veeterenem švédského spisovatele Hakana Nessera má název Síť (72%). Tuším, že dalších pokračování jsem vám už představil. Dle mého, klidně můžete číst knihy na přeskáčku. Učitel Janek Mitter se probudí po nočním alkoholovém dýchánku se svou manželkou a nalezne ji utopenou v koupelně. Před příjezdem policie se však chová velice podivně (vše uklidí a vypere) a navíc si z předešlé noci nic nepamatuje. Stává se ihned podezřelým číslo jedna. Svižná a místy i vtipná detektivka.

Román známého britského spisovatele Kena Folletta Kolo štěstěny (86%) se odehrává v druhé polovině 19. století. Několik desítek let sledujeme příběh šesti žáků internátní školy, kterou navštěvují synové bohatých rodičů. Příběh začíná, když se tato šestice sejde u zakázaného jezírka v lese, kam se přišli vykoupat. Jeden z nich, Petr, se utopí a jen dva vědí, jak to ve skutečnosti bylo. Dál sledujeme životní vzestupy a pády především bratranců Pilasterových, Hugha a Edwarda, jejichž rodina vlastní velkou banku. Životy obou bratranců ovlivňuje především spojenectví Edwarda s bezohledným spolužákem z Jižní Ameriky Micky Mirandou. Skvěle podaný příběh a odpovídající ohodnocení.

Kniha klasika francouzské literatury Octave Mirbeau Deník komorné (kniha 65%) je u nás poměrně známá a dočkala se i několika různých zpracování v rozhlase. Sedmidílná rozhlasová hra z roku 2006 tedy není prvním nastudováním. Hrdinkou příběhu je mladá pohledná komorná Celestýna. Ta často střídá zaměstnavatele a nakonec se dostane na venkov. Zde musí snášet nabídky pána a neskutečné sekýrování své paní. Ale Celestýna nakonec najde možnost, jak se z toho všeho dostat. Účinkují: Jana Kubátová, René Přibil, Jindra Brendlová a další.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

prosinec 2019 PDF