Základní odborová organizace
Odborového sdružení železničářů
PRAHA VRŠOVICE
Vám přináší


= informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace


Únor 2019 (č.2)


Číslo bylo umístěno na web dne 11.2.2019 v 18.00 hodaktualizace:
12.2. vložen odkaz na tiskovou verzi Zpravodaje v PDF
(na konci čísla)Slovo na začátek


Dobrý den, vítám Vás u dalšího vydání Vršovického zpravodaje.

Je polovina února a pomalu nám bude končit zima a únor vždy uplyne velmi rychle. S blížícím se jarem se mohou stavbaři se svými mechanizmy neomezeně vydat do terénu. Na toto narážím proto, že počátek roku 2019, je doba, kdy železniční stanici Praha Vršovice osobní nádraží spatříte v současné podobě naposledy. Současný stav pochází ze 70. let 20. století. Celková rekonstrukce stanice, nebo spíše lépe řečeno novostavba, má být hotová v roce 2021. Vyjma staré výpravní budovy (současné odbavovací haly), která je kulturní památkou, zde nezůstane kámen na kameni, pražec na pražci.

Bude to nelehké období nejen pro mě a mé kolegy z Českých drah, kteří se podílejí na odbavování cestujících v této stanici, ale i kolegy z celé trati 210 a 221. Především však pro dopravní zaměstnance SŽDC. Možná ne všichni víte, že stanice Praha Vršovice patří mezi nejdůležitější železniční stanice v pražském uzlu. Jen v roce 2014 vypravily Vršovice přes 82 tisíc vlaků. Mezitím se počet vlaků rok od roku ještě zvýšil. Uvidíme, jak si správce dopravní cesty, i přes značné omezení dopravy, s tím poradí. Bude to složitý úkol nejen pro výpravčí, ale i pro všechny dopravce. Bohužel tím budou značně trpět i zákazníci dopravců jak osobních, tak i nákladních. Doufejme, že investor, projektanti, architekti, stavbaři a desítky jiných profesí vytvoří takovou stavbu, že třeba za 50 či 100 let si běžný člověk řekne, který pojede okolo vlakem po VRT do Brna: ,,Hele, tenkrát to s tou jejich technikou, na ten Benešov, nepostavili blbě‘‘.

Ano počítá se i s tím, že jednou politici pochopí, že stavět tratě pouze na rychlost 160 km/h je nesmysl a na této přestavbě je vyhrazen prostor pro budoucí vysokorychlostní trať z Prahy do Brna. Doufám, že se této pozdější stavby dožiji, když je mi teprve 35 let. Tudíž všem zaměstnancům železnice i jejich zákazníkům přeji minimum mimořádností v těchto nelehkých podmínkách a snad to k něčemu bude.

Kdo by chtěl sledovat rekonstrukci a provoz přes Prahu Vršovice živě, může na:

"https://tv.idnes.cz/slow/nadrazi-praha-vrsovice.V190130_125023_idnestv_taus"František Vaněk, člen ZV OSŽ, člen revizní komise OSŽ Praha Vršovice a osobní pokladník Praha Vršovice

Závodní výbor
Schůze závodního výboru dne 1.2.2019

Zápis ze schůze ZV dne 1.2.2019 Schůze se konala v kanceláři organizace v žst.Praha Vršovice. Schůzi zahájil v 8.00 hod předseda Kácovský.

1) ČD
- Úklid v žst.Hostivař - vyřešeno s přednostou osobního nádraží Praha Smíchov

2) Cargo
- Projednán případ účasti na MU, v roce 2017, přišla faktura, fotodokumentace, zaplatí se z pojistky
- PKS Cargo platí od 1.1.2019 (do 31.3.2020), navýšení mezd od 1.4.2019, právě probíhají školení k nové PKS, ve firmě je klid

3) SŽDC
- Problematika výše hodnoty stravenky, je-li přerušeno střežení, bylo řešeno metodickým výkladem před 3 roky - není nárok na dražší stravenku.
(Mn vlaky sice jezdí v době střežení, ale mimo svojí grafikonovou polohu.)
- Schůze odborů s vedením PO Praha Hl.n., se nově pro zástupce z bývalého PO Benešov budou konat zvlášť.
- Probíhá přestavba Vršovic - znamená velké omezení pro osobní i nákladní železniční dopravu, velké nároky na železničáře v celém uzlu Praha.
- zásady FKSP na CDP a OŘ Praha schváleny

4) Důchodci
Proběhla akce 22.1. - Retro výstava v Tančícím domě, dostali příspěvek 100,-Kč na osobu, následující akce bude 26.2. - náštěva Trabant muzea.

5) Organizační a různé
- Úvodník do Zpravodaje napíše František Vaněk
- důchodci chtějí mít Zpravodaj vytištěný již na své pravidelné schůzi (3.úterý v měsíci)
- Naše členka odešla do důchodu, dostala 2000,-, z toho 1000,- na režijku, osbně jí navštívili předseda Kácovský a Skrečka
- noví členové - jsou mezi nimi i strojvedoucí, máme výhodné pojištění na škodu způsobenou zaměstnavateli
- Byla projednána evidence drobného majetku naší organizace.

Schůze byla ukončena v 11.00 hod, další se bude konat první pátek v březnu; tj.1.března.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel- Termíny schůzí v roce 2019:

mimo prázdnin vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):

pátek 1.3.2019 Smíchov
pátek 5.4.2019 Vršovice
pátek 3.5.2019 Smíchov
pátek 7.6.2019 Vršovice
červenec-srpen jen mimořádně
pátek 6.9.2019 Smíchov
pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Příspěvek na režijku ve výši 1000 Kč
(noví členové 500 Kč)

se bude vyplácet aktivním členům naší organizace

oficiálně od 15.ledna 2019 do konce března 2019.

Většině by měl být doručen vašimi zástupci ze závodního výboru,

případně informaci o svém příspěvku zjistíte

na tel:972226114 (od pondělí do pátku od 8:00-14:30 hod)

( případně email:PHASMospoklvyb@zap.cd.cz )

od paní Charvátové.Plán akcí na rok 2019:Klub důchodců
Schůze důchodců dne 15.1.2019

Dne 15.1.2019 jsme se sešli poprvé v tomto roce, tradičně v restauraci „U Kozla“ na Žižkově, tentokrát v hojném počtu.

Schůzi zahájil předseda pan Polák, poté nám byl rozdán rozpis akcí na jednotlivé měsíce,které nám schválil ZV. Na některé členy rozpis akcí nezbyl, příští schůzi to napravíme a i tito členové dostanou rozpis. Pokladní, paní Šulcová, ještě dodatečně od některých členů vybrala příspěvek na tento rok ve výši 120,-Kč. Za týden, dne 22.1.2019 se koná první akce-návštěva Retro výstavy v Tančícím domě v Praze. Sraz je před budovou v 10.00 hod., všichni jsou srdečně zváni.

Pan Polák rovněž přivítal pana L.Kácovského a pana P.Skrečku,kteří nás informovali o dění u ČD a Carga. a zodpověděli nám na několik našich dotazů. Příští schůze se koná dne 19.2.2019, opět v této restauraci. Druhá letošní akce našeho klubu se koná 26.2.2019, -návštěva Trabant muzea v Praze Motole. Všichni jsou zváni.

zapsala + foto Šulcová Vlasta

Akce chystané:
18.března 2019
Bowling Všenory

Akce trvalé :
Permanentky na fotbal
na domácí utkání klubu AC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Permanentky na hokej
na domácí utkání klubu HC Sparta

rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz
Botanická zahrada v Praze Troji
Zoologická zahrada v Praze Troji
Plavenky do Podolí a na Barrandov
Pojištění škody způsobené zaměstnavateliZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz

Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků na roční zúčtování daní


Jako každý rok si při ročním zúčtováním daní můžete odečíst částku zaplacenou za členské příspěvky za celý rok. Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků vydává ZO kde je člen evidován. V přehledu níže jsou potom místa, kde toto potvrzení o výši zaplacené částky můžete vyzvednout. Uvedené se týká i členů, kteří si platí členský příspěvek v hotovosti.

A je na Vás, aby jste si je při ročním zúčtování daní potom přinesli.

Případné dotazy směrujte na p.Hahn - tel. 606 655 831.

Upozorňujeme, že není v našich silách vydávat případné duplikáty. U zaměstnavatelů kde bude potvrzení odesláno na mzdovou účtárnu si je případně vyzvednete pouze tam!Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


22.1. Retro výstava v Tančícím domě

Dne 22.1.2019 v 10.00 hod. jsme se sešli před Tančícím domem v Praze, kde se koná výstava „Retro za socíku“. Na této akci se nás sešlo 13 členů a 2 nečlenové. Po zakoupení vstupenek a různých suvenýrů v přízemí Tančícího domu nás pořadatelka seznámila s výstavou - výstava zaplňuje tři patra.

Přízemí se proměnilo ve sváteční retro výlohu obchodního domu Kotva, zaplněnou starými vánočními ozdobami, nazdobeným stromečkem, oblečením, nechybí ani věhlasné auto Žigulík s mnoha dárky. Nechybí ani pohled do bytu s kuchyní, kde jsou přípravy na Štědrý večer v plném proudu.

V dalším patře je interaktivní herna pro děti, nechybí ani tradiční stavebnice firmy Seva, se kterou jsme si všichni hráli (je oblíbená i u našich vnoučat), součástí je i sbírka hraček ze 70. a 80. let.

Poslední patro je věnováno elektronice a předmětům každodenní potřeby v 70. a 80. letech - jsou zde vystaveny výrobky podniků Madeta, Eta, Fatra, Tesla a mnoha dalších. Spousty těchto výrobků používáme dodnes.

Připomněli jsme si věci, které nás obklopovaly v běžném životě před 40.lety, některé máme a stále používáme. Zároveň jsme si zavzpomínali na tuto dobu, kdy jsme vlastně vychovávali své děti. Z pohledu dnešních vnoučat jsou tyto věci již zastaralé a nemoderní, ale nám to připomnělo dobu našeho mládí. Spousta vystavených věcí jsou dochované originály, které jsou zapůjčené ze soukromých sbírek nebo z Barrandovských ateliérů a České televize (kostýmy J.Bohdalové z pořadu Televarieté apod.).Je zde vystavena i sbírka pletené módy - lidé v té době si spoustu věcí tvořili sami - šili, pletli háčkovali. Ukazuje to na šikovnost lidí v různých oborech.

Po prohlídce výstavy jsme vyjeli výtahem do nejvyššího patra, kde je na střeše Tančícího domu nádherná vyhlídka na Prahu. Vzhledem k momentálně uzavřené restauraci jsme se občerstvili v malé kavárničce na střeše domu a poté jsme se rozešli.
Výstavu je možné navštívit až do 3.3.2019 - vřele doporučujeme.Zapsala a foto: Vlasta Šulcová

Knihy


Čtenářský koutek Pavla Čermocha
"únorový"

Tak jako minule začnu pár tipy na TV seriály. Na začátku roku začínají nové a některé stojí i za zhlédnutí. Z českých jsou to především dva seriály, které shodou okolností vysílá ČT1 v pondělí. Je to druhé pokračování úspěšného Rapla. Major Kuneš v podání Hynka Čermáka je opět drsný policista, který svým neortodoxním přístupem k právu brnká na nervy nejen nadřízeným.

Hned po výše zmíněném detektivním seriálu následuje něco, co tu dlouho nebylo k vidění. Seriál Most! si totiž dělá srandu úplně ze všeho a ze všech. Jak z národnostních, tak sexuálních menšin, z chudoby i z náboženství a vlastně z nás všech. Hláška „On není rasista, on je jen debil“ v prvním díle je kouzelná.

A zahraniční seriály? V první polovině ledna začal americký Příběh služebnice , pojednávající o možné budoucnosti lidstva, kdy po ekologických katastrofách se lidstvo prakticky nemůže dál rozmnožovat a ženy, které mohou otěhotnět, jsou vzácností. Vlády v USA se chopí náboženští fundamentalisté. Ti násilně přidělují plodné ženy do rodin vládnoucí elitě a doufají, že lidstvo nevyhyne.

Pro mě obrovským překvapením je vztahový seriál, který vysílá ČT Art – Tohle jsme my. Americký seriál sleduje příběh manželů Pearsonových a jejich tří dětí, které jsou dnes už dospělé. Děj se odehrává jak v současnosti, tak v minulosti a celý příběh působí hodně dobře. Tady musím poděkovat ČT, že nechala seriál v původním znění a doplnila ho českými titulky. Za vše hovoří ocenění seriálu na FDB – 95%.

Na knihu Talisman, kterou jsem vám představil minulý měsíc, volně navazuje román Černý dům (83%). Stephen King nás opět zavede do alternativního světa - Teritorií. Tentokrát se ale děj odehrává především v našem světě. Jack Sawyer už dávno není dvanáctiletý kluk. Je mu přes třicet a stal se významným kriminalistou. Jelikož má už dost násilí, přestěhuje se do malého města a hodlá si užívat „důchodu“. Klidný život městečka ovšem naruší únosy a bestiální vraždy dětí. Jack je nakonec nucen pomoci svému příteli, místnímu veliteli policie a zapojit se do vyšetřování. King se i tentokrát ukázal jako skvělý vypravěč. I když je kniha rozsahem poměrně dlouhá, rozhodně se nebudete nudit. Jen počítejte s tím, že díky naturalisticky popisovaným scénám, nebudete mít zrovna chuť na jídlo.

Útlá kniha (asi 100 stran), kterou vydal městys Maršovice, nese název Jindrákova kronika. Na cca polovině stránek najdeme přesně ve staročeštině přepsané vypravování a poznámky z dochované kroniky městyse Maršovice (okr. Benešov). V letech 1847 – 1880 byl kronikářem pan Jindrák. Popsal revoluční rok 1848 a následné tvrdé období. Na počátku padesátých let vždy na začátku června postihlo Maršovicko krupobití, které zničilo většinu úrody na polích i v sadech. Jelikož nebyly žádné dotace z EU a náhrady škod od vlády, lidé i zvířata hladověli. Některé roky byla velká sucha nebo zase záplavy,  v zimě nebo na jaře velké mrazy. Pokud si tedy myslíme, že počasí nás zkouší až v posledních několika desetiletí, není to tak úplně pravda. Jindrák také popisuje válku v Itálii a pak především válku s Pruskem, která měla pro České země devastující následky. Zmiňuje i podivné jednání radnice při vykupování pozemků nebo počínání vandala, který zničil vysázené stromky podél silnice na Neveklov. Takže pokud si myslíte, že takováto jednání přinesla až naše doba a za císaře by se něco takového nemohlo stát, tak vězte, že lidé jsou pořád stejní. Zajímavě popisuje kronikář i přechod na metrický systém v Rakousku 1. ledna 1876. Tehdy se přestalo vážit a měřit na věrtele, sáhy, palce, mandele atd. Pisatel předvídá, že přechod na nové jednotky bude doprovázet zmatek a dle dalších zápisků se nemýlil. Druhá část knížky obsahuje fotografie a pohlednice Maršovic v prvních několika desetiletích 20. století.

Poslední knihou je první ze série Jana Bauera V tajných službách otce vlasti a má název Král zvedá meč (76%). Kniha obsahuje několik dobrodružství Karla Lucemburského (budoucího Karla IV.) od jeho 15. narozenin. Pomáhá mu nejen jeho věrný Bušek z Velhartic, ale především tajemný dominikán Pavel.

Audiokniha Pan Pip (kniha 82%) od novozélandského spisovatele Lloyda Jonese, kterou čte Apolena Veldová, je jedním slovem skvělá. Přeneseme se do začátku devadesátých let minulého století na jeden světem zapomenutý ostrov v souostroví Šalamounových ostrovů. Očima dvanáctileté Matyldy jsme účastníky nejdříve poklidného života na ostrově. Vše se ale změní, když vypukne občanské válka. Na místo nového učitele nastoupí běloch pan Watts. Ten čte dětem z knihy Charlese Dickense Nadějné vyhlídky. Postupně se také svými znalostmi na vyučování podílí většina dospělích ve vesnici. Krutost občanské války se postupně čím dál víc dotýká i této malé vesnice.

Detektivní příběh Sherlocka Holmese Řecký tlumočník od A.C. Doyla čte Jiří Ornest. Tlumočník z řečtiny pan Melas je pozván jistým pánem, aby překládal při obchodním jednání. Místo toho se připlete ke snaze „obchodníka“ o vydírání bohatého Řeka. Vše oznámí Sherlockovi Holmesovi a ten začíná pátrat. S pátráním mu pomáhá nejen Watson, ale i Sherlockův bratr Mycroft.


Převzato


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
představil novou podobu železničního mostu na Výtoni


Institut plánování a rozvoje představil 8. února 2019 koncepční rozvahu k novému železničnímu mostu na Výtoni, kterou zpracoval tým pod vedením prof. Romana Kouckého. Stávající most je po dlouholeté neúdržbě ve velmi špatném stavu. Úkolem IPR bylo nalezení možného řešení do budoucna. Kromě požadavku na rozšířené tříkolejné přemostění se rozvaha podrobně věnuje předmostí na obou stranách Vltavy i nové zastávce v oblasti Výtoně. IPR Praha předložil zástupcům Správy železniční a dopravní cesty, města, památkové péče i veřejnosti názor koordinovaný s celkovou vizí rozvoje Prahy.

Vizualizace nového mostu.

Současné tři dvoukolejné ocelové příhradové oblouky železničního mostu byly instalovány v roce 1901, kdy nahradily původní jednokolejnou konstrukci o pěti lichoběžníkových polích z roku 1871. V době výměny se proti novému mostu zvedla vlna protestů veřejnosti. Po čase Pražané obloukový most přijali a zprvu neoblíbená konstrukce byla později prohlášena za památku. Nová konstrukce mostu ale neprojde tak razantní proměnou jako se to stalo na počátku minulého století. Vzácné a stále funkční kamenné pilíře budou zachovány, doplní je přidružené sloupy. Dožilé ocelové oblouky nahradí nová konstrukce.

Vizualizace nového mostu.

Nový železniční most bude mít shodně jako původní tři prostě uložená pole o rozpětí 71,2 m. Ocelové oblouky budou mít v nejvyšším místě nadmořskou výšku 209 m n. m., jako je to dosud. Pro obyvatele Prahy jsou právě tyto tři oblouky neodmyslitelnou součástí vyšehradského panoramatu. Po prověření řady jiných konstrukčních řešení tým navrhl stávající, do jisté míry obligátní figuru mostu ikonizovat a převést ji do soudobého architektonického jazyka. Most bude mít tři hlavní nosníky. Střední nosník rozděluje most na dva prostory. Jeden prostor je dvoukolejný a druhý jednokolejný s vnitřní pochozí lávkou o šířce 4 m, která navazuje na zastávku.

Navržená konstrukce z nosníků, táhel a trubek.

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na zatížení a provoz nového železničního mostu bude most tříkolejný. Byla zvolena kombinovaná prostorová konstrukce – příhradový nosník se síťovým uspořádáním se dvěma ohnisky ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku. Taková konstrukce pracuje mnohem efektivněji se silami a hmotou. Navržená geometrie nosníků, táhel a trubek tak nabídne Pražanům novou podobu mostu, který snese nejpřísnější srovnání. Přidanou hodnotou bude, že se stane něčím víc než pouhou napodobeninou nebo kopií. Z nedávných příkladů rekonstrukcí železničních mostů vyplývá, že repliky nedopadají z konstrukčního a zejména estetického hlediska vůbec dobře. Kvůli normám dochází ke změně proporcí konstrukcí a tím i ke ztrátě elegance.

Mezi kolejemi by měla být lávka pro pěší a cyklisty.

Historické kamenné konstrukce budou v rámci předmostí konzervovány a důstojně prezentovány jako památky. Nad původní prvky viaduktu bude nejprve v místě zastávky položená nová železobetonová deska nástupišť, stojící na rastru betonových sloupů. Poté bude možné historické konstrukce pod ní restaurovat a udělat i archeologický průzkum zasypaných oblouků. Na uliční úrovni výtoňského předmostí vznikne následně nádražní hala a nové, potenciálně zajímavé prostory určené pro drobnou komerci a kulturu. Na nástupiště povedou z úrovně ulice schodiště a výtahy.

Na Výtoni by měla vzniknout nová zastávka.

Průjezdný profil pro tramvaje bude díky efektivním konstrukcím zvýšen, vznikne nová železniční zastávka Praha-Výtoň a přestupní místo. Nádraží Vyšehrad není bohužel možné využít, protože je příliš vzdálené a principy odbavení cestujících neodpovídají současným požadavkům. Každý rok počet cestujících roste, železniční doprava je na hranici své kapacity a bez třetí koleje není možné navyšovat počet dálkových a tolik potřebných příměstských vlaků.

„Oprava železničního mostu i jeho předpolí je jednou z našich priorit. Tříkolejné přemostění ve stávající ose a nová železniční zastávka na Výtoni má potenciál významně zlepšit dopravu v Praze,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora. „Most je v zoufalém stavu a jsem rád, že IPR se k tomuto úkolu města postavil operativně. Kromě toho jsou výstupy jejich koncepční rozvahy krásné. Udělám všechno proto, aby došlo ke konstruktivní dohodě se SŽDC a památkáři,“ doplňuje Hlaváček.

zdroj:

web Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy/
článek : IPR představil novou podobu železničního mostu na Výtoni (zkráceno, upraveno)
autor: IPR, zveřejněno 8.2.2019
"http://www.iprpraha.cz/vytonskymost"


autor vizualizací je ZAN studio
autorkou fotografií pro zákresy je Ester Havlová


... pro doplnění předchozího článku:
SŽDC předložil svůj návrh nové podoby železničního mostu na Výtoni
28.listopadu 2018


Tak můžete srovnat:

zdroj fotografií:


facebook
příspěvek : Správa železniční dopravní cesty, s.o. přidal(a) 5 nových fotek. 28. listopadu 2018
autor: SŽDC, zveřejněno 28.11.2018
"https://www.facebook.com/SZDC01/posts/1485184541611712?__tn__=-UC-R"

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

únor 2019 PDF