Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuzní fórum
webu základní organizace
"http://miniaplikace.blueboard.cz/
kniha/
24hc6joe5tf02ckv2u6uosfh8ri05k/"
Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"Září 2019 (č.9), webová verze vydána 12.9.2019 , PDF formát vydán 15.9.2019

Slovo na začátek


Vážení čtenáři Vršovického zpravodaje,

léto a prázdniny jsou za námi, doba dovolených pomalu končí a za chvíli se opět otevřou kolektivní vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů na železnici. Budeme se opět snažit Vás o tomto dění informovat, obdobně jako v loňském roce. Zároveň si musíme popřát silné nervy a dobré vyjednávací týmy abychom se pokusili dohodnout se zaměstnavateli maximum možného.

Koncem roku nás i cestující čeká taková malá revoluce v osobní železniční dopravě, která přinese změnu dopravce na více jak desítce železničních linek.

Co ale určitě zůstane beze změny, jsou výhody, které plynou z členství v OSŽ. Uvedu ty dvě nejdůležitější, byť nejsou všechny.

Jako první je právní pomoc, které je Vám v případě pracovněprávního sporu k dispozici.

Druhá s touto první výhodou trochu i souvisí. A to je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Tj. vznikne-li díky Vašemu jednání zaměstnavateli škoda a nemusí být jen hmotná, pokryje uzavřená pojistka od OSŽ možnou škodu. Ale pozor, oproti právní pomoci, o kterou mohou požádat členové OSŽ automaticky, pojištění odpovědnosti automatické není! Pojistku je nutné si uzavřít u příslušné základní organizace, pod kterou spadáte, a ta následně zajistí Vaše pojištění. Pojištění je roční a je nutné si jej vždy po roce prodloužit. Více se dozvíte u svých základních organizací. Vzhledem k výši pojištění a k rozsahu, který pokrývá, je jen tato nabízená výhoda prostě k nezaplacení!

Byť se někomu zdá, že platit měsíční členský příspěvek OSŽ abych byl v organizaci, která už pro spoustu lidí není takzvaně „IN“ a je to pro ně spíš přežitek z dob minulých, není tomu tak.

OSŽ se nadále snaží bojovat za zájmy svých členů a vlastně všech zaměstnanců pracujících na železnici.

Tento můj krátký úvodník neberte prosím jako nějakou agitaci za OSŽ, berte jej jako možnost se zamyslet, u členů OSŽ o tom, jestli si vůbec uvědomují možnosti svého členství v OSŽ, pro nečleny, jako zamyšlení, zda-li jsem nějak chráněn proti nepředvídaným okolnostem, které mě v zaměstnání mohou potkat.

A pokud jste dočetli až sem, vězte, že jsem Vás nechtěl nudit a děkuji Vám za Váš čas.

Přeji Vám příjemný přicházející podzim.

Josef Hahn
ZO OSŽ Praha-Vršovice

Schůze závodního výboru dne 6.9.2019Schůze se konala v kanceláři na Smíchově, v 8.00 hod ji zahájil předseda Kácovský.

1) ČD
- ZAP Praha - telefonní čísla (tedy i kontakty) zůstávají zatím stejná (viz minulá schůze - zatím neproběhla výměna telefonů)
- ZAP Praha - Skončí prodej jízdenek zaměstnanci SŽDC pro ČD, pokladními ČD budou obsazeny pokladny, které si na sebe vydělají, nebo o které má zájem PID (ten je dofinancuje)

2) SŽDC
- Začalo nové kolektivní vyjednávání - zaměstnavatel předožil 28.8. návrh nové PKS
- V Čísovicích bude JOP, příští rok (možná později) budou ovládány z Vraného
- Od 1.10. bude obsazeno pracoviště pohotovostního výpravčího Masarykovo n.

3) Cargo
- firma hledá úspory, ruší výkony - zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců

4) Organizační a různé
- příští schůze ZV je ve Vršovicích - po schůzi bude montáž stěny a úklid kanceláře
- konference - ověří se, zda bude volný sál na Smíchově, budou diáře a propisky
- pojistky budou pro přehlednější evidenci vždy od 1.dne v měsíci

Schůze byla ukončena v 10.00 hod, další se koná dne 4.10.ve Vršovicích.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny následujících schůzí v roce 2019:Vždy první pátek v měsíci,
vyjímkou je listopad, kdy bude konference (předběžný odhad 14.11.):


pátek 4.10.2019 Vršovice
čtvrtek 14.11.2019 Konference Smíchov (bude upřesněno )
pátek 6.12.2019 Vršovice

Plán akcí závodního výboru na rok 2019:


Poslední předprázdninová schůze klubu důchodců dne 18.6.2019
Poslední červnová schůze se konala dne 18.6.2019 na Žižkově v restauraci "u Kozla". Schůzi zahájil předseda pan Polák, omluvil našeho člena pana Tetivu pro nemoc. Plánovaná akce 25.6.2019 se nekoná a náhradni akci nikdo nevymyslel. Tato schůze byla poslední před prázdninami, tak jsme si všichni popřáli hezké počasí a abychom se ve zdraví zase sešli všichni 17.9.2019 na dalši naší schůzi, kde si upřesníme výlet do Jaroměře. Ještě chvili jsme diskutovali a poté jsme se rozešli.

zapsala a fotila Vlasta Šulcová

Plán akcí klubu důchodců na rok 2019:

Aktuálně chystané akce:11.listopadu 2019

bowling Praha Holešovice

Trvalé nabídky :
Upozornění !


Po dobu nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Pro naše členy z trati 210 bude mít pár vstupenek Pavel Čermoch (žst.Krč)
tel.737 332 290, 774 199 272
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Kolektivní vyjednávání


Kolektivní vyjednávání u SŽDC bylo zahájeno 28.8.2019

Na jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC dne 28.8. bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

Návrh zaměstnavatele 3. změny stávající PKS s účinností do 31. 12. 2019:

• zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v letošním roce.

Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. 1. 2020 zachovává zaměstnancům stávající benefity a způsob odměňování. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:

• účinnost PKS na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;

• poskytování nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2020 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2021 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v roce 2020 a dále podmínky pro vyplacení příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 zaměstnancům, kterým vznikne pracovní poměr v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020;

• posílení motivační složky mzdy – výkonové odměny: zvýšení minimální výše objemu mzdových nákladů pro výplatu výkonové odměny o 1 % mzdových tarifů z výše 5, 7 % na výši 6, 7 % mzdových tarifů;

• zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících (zaměstnanci SŽDC v roce 2020 nebudou tyto činnosti již vykonávat); Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 30. 9. 2019.

Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2019, zástupci 6 odborových organizací. V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. 10. 2019 v Berouně.

Zdroj: 1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019

převzato z:
webu OSŽ/ článek: Kolektivní vyjednávání u SŽDC bylo zahájeno
zveřejněno 29.8.2019
Tým kolektivních vyjednavačů za OSŽ u SŽDC

Na jednání PV OSŽ SŽDC dne 29.8.2019 byl sestaven a schválen tým kolektivních vyjednavačů v tomto složení:

Předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek

Tajemníci PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček, Dušan Richter, Miroslav Maincl

Pavel Lněnička, Petr Toman – řízení provozu

Lýdie Vatterová, Petr Pilník – infrastruktura

Marcel Bortl – HZS

Luděk Šebrle – rozborář, analytik OSŽ

Na 19.9.2019 je naplánována schůzka všech odborových centrál, kde se bude tvořit společný protinávrh PKS na rok 2020.

Podrobnější informace z jednání PV OSŽ SŽDC bude zveřejněna v nejbližších dnech na webových stránkách OSŽ a čtrnáctideníku Obzor.

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl

převzato z:
webu OSŽ/ článek: Informace z PV OSŽ SŽDC 29.8.2019
zveřejněno 30.8.2019Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"zářijový"

Humoristická kniha Rukověť správného chlapa (82%) je knihou pro ženy, které chtějí konečně přijít na kloub tomu, co mají doma. Je totiž velký rozdíl mít doma muže nebo chlapa. Proč chlapi jednají tak jak právě jednají. O čem přemýšlejí, když nemyslí na sex? (To vám mohu prozradit rovnou – o ničem.)

Šesté pokračování příběhů o agentovi FBI Pendergastovi má název Tanec smrti (90%) a je to skutečně skvěle napsaná a napínavá detektivka. Policista D´Agasta dostane za úkol pátrat po dávno zmizelém bratrovi agenta Pendergasta, který připravuje gemiální zločin. Zároveň se po Spojených státech začnou objevovat vraždy, které mají jedno společné. Oběťmi jsou přátelé agenta Pendergasta a zabíjeny jsou dost neobvyklými způsoby.

Bodové ohodnocení knihy Trhlina (80%), jednoho z nejčtenějších současných slovenských spisovatelů Jozefa Kariky, je určitě opodstatněné. Nevím, zda se dá věřit ujištěním autora, že příběh je na motivy skutečného příběhu, ale i tak jde o skvělou a napínavou knihu. Hrdina příběhu musí po absolvování vysoké školy vzít zavděk zaměstnáním, které mu určí pracák. Tedy vyklízením staré budovy, před renovací. Zjistí, že budova kdysi sloužila jako psychiatrické zařízení a najde tu spis člověka, který se ztratil a pak byl znovu nalezen v pohoří Tribeč. Mladík začne pátrat po podrobnostech na internetu a zjistí, že v tomto nevysokém pohoří to není jediný případ podivného ztracení.

A nakonec další pokračování příběhů českého spisovatele Jana Bauera o dominikánovi Pavlovi, který řeší politické úkoly ve jménu Karla IV. Tentokrát se snaží český král o korunovaci na římského krále přímo ve Vatikánu a Pavel se snaží všemi prostředky o dosažení cíle. Karel se vydává dokonce inkognito do Itálie. Na jednom z turnajů je ovšem těžce zraněn. Kniha Smrt na jazyku (75%) je typická odpočinková kniha, ale dozvíte se alespoň něco z naší historie.

Detektivní román Neznámý z expresu (67%) byl napsán už roku 1949 a u nás vyšel roku 1971 na Slovensku. Takže jsem opět přečetl nějakou knihu ve slovenštině. Detektivní román Patricie Highsmithové si rozhodně nezaslouží tak nízké ohodnocení. Spíše než detektivka je to psychologický román o vině a trestu. Děj má zajímavou zápletku. Setkají se dva naprosto neznámí lidé ve vlaku a začnou si povídat. Jednoho štve vypočítavá manželka, která se nechce rozvést, protože ví, že manžel dostane velké zakázky na projektování staveb. Druhému zas překáží bohatý otec, který nechce sponzorovat svého líného syna. Takže jeden z nich navrhne, jak se překážejících osob zbavit a nebýt odhaleni. To znamená, že ten první zabije druhému otce a naopak, že ten druhý zabije prvnímu manželku.

Štvanice (83%) od amerického spisovatele Cliva Cusslera je nejen skvělou detektivkou s vyšetřovatelem Isaacem Bellem, ale i možností seznámit se prostřednictvím této knihy s historií železnic ve Spojených státech. Tento příběh, odehrávající se především roku 1906, popisuje pátrání po brutálním vrahovi a bankovním lupiči. Spisovatel také detailně popisuje nejen železniční síť USA a společnosti, které provozovali železniční dopravu, ale i lokomotivy, osobní a nákladní vozy a vlastně i práci na železnici té doby.

Sedmé pokračování příhod americké jednotky Sigmy Force od autora Jamese Rollinse má název Ďáblova kolonie (87%). Ve Skalistých horách se najde jeskyně, kde jsou spousty mumifikovaných těl a zlatých artefaktů. I když těla zjevně nejsou indiánského původu, původní obyvatelé se snaží zabránit znesvěcení ostatků a přitom dojde k neobvyklému výbuchu. Při vyšetřování musí dojít Sigma až do minulosti - k založení Spojených států. Opět skvělé čtení, u kterého se nebudete nudit.

Švédský spisovatel Hakan Nesser píše detektivky, kde hlavním hrdinou je holandský vyšetřovatel Van Veeteren. Jedna z této série knih, která dnes už čítá 10 pokračování, se jmenuje Žena s mateřským znaménkem (80%). Před smrtí řekne starší žena své třicetileté dceři tajemství a předá jí seznam jmen. Za několik týdnů je zastřelen ctihodný obchodník a za několik dní další muž. Jediné co je spojuje je společný vojenský výcvik před třiceti lety a způsob smrti. Oba jsou zastřeleni stejnou zbraní. Oba jsou zasaženi do srdce a do intimních partií těla.

Jméno Robert Galbraith vám asi moc neřekne. Ve skutečnosti je to pseudonym J. K. Rowlingové, známé britské spisovatelky. Volání kukačky (kniha 79%) je první knihou příběhů detektiva Cormorana Strika. Před časem jsem vám představil druhou část také jako audioknihu. Měla název Hedvábník a také ji četl skvělý Petr Oliva. Cormoran Strike je veteránem afghánské války, kde přišel o nohu a protože působil u vojenské policie, rozhodne se otevřít detektivní kancelář. Po nějaké době dostane zakázku na přešetření sebevraždy známé topmodelky. Její nevlastní bratr si myslí, že ji někdo zavraždil. Detektivku jako audioknihu mohu určitě doporučit.


Aktualizace: dne 20.9. přidán plakát zvoucí na bowling (11.listopadu).


verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

září 2019 PDF