Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Duben 2020 (č.4), webová verze vydána 23.4.2020
aktualizace - 26.4.2020 se přidal aktuální plán uvolňování mimořádných opatření přijatých k situaci kolem koronaviru
2.5.2020 přidána pozvánka na schůzi klubu důchodců - ta bude dne 16.6.2020


Slovo na začátek


Dobrý den,

tento úvodník píši v časech, které jste doteď mohli vidět jen ve sci-fi filmech a nikdo z nás si asi nepředstavoval, že toto někdy zažije na vlastní kůži. Kdo se zajímá o dějiny může dnešek ve světě srovnávat s morovými ranami nebo pandemií „Španělské“ chřipky těsně po I. světové válce. Česká republika naštěstí v březnu zachytila nástup nemoci a po vyhlášení nouzového stavu provedla omezení, která drží šíření koronaviru pod kontrolou. V současnosti se jeví jako nejdůležitější zamezit velkým ekonomickým následkům a pomoci obyvatelům této země. Naštěstí si to můžeme (na rozdíl od jižní Evropy) dovolit a nebudeme snad potřebovat nějaké záchranné balíčky od EU. Pomalu se budeme vracet k normálu a budeme se muset s koronavirem naučit žít, protože ten jen tak nezmizí. A dokud nebude nalezen účinný lék musíme ochránit nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, to znamená především seniory.

Chtěl bych poděkovat Ú OSŽ, že uvolnilo finance z Podpůrného fondu pro nejohroženější část našich členů – samoživitelky a samoživitele.

Postupně se tedy budou uvolňovat restrikce zavedené vládními opatřeními a otevřou se nejen obchody, ale i divadla a sportovní stadiony. Jak víte odpadla nám společenská akce ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour. Budu se snažit zajistit akci v příštím roce. Divadelní představení se všechna divadla snaží přesunout na podzim a dotčené zaměstnance průběžně informuji mailem o změnách nebo se mohou podívat na webové stránky jednotlivých divadel. Plavenky si samozřejmě můžete vyzvedávat i toto čtvrtletí, ale zatím musíme počkat až se plavecké areály otevřou. Nejdříve se budou otevírat venkovní a až pak vnitřní bazény. Cykloakce do Chebu se samozřejmě už může konat, ale do SRN se ještě asi nepodíváme. Zoologické zahrady mohutně lobují za okamžité otevření svých venkovních areálů pro návštěvníky, především z existenčních důvodů. Takže sledujte webové stránky ZOO Praha. Podobné to bude s Botanickou zahradou.

Takže přeji moc a moc zdraví
Pavel Čermoch
Aktualita

Schůze klubu důchodců bude dne 16.6.2020

Doufám že jste bacil přežili a tak svolávám schůzi našeho klubu důchodců na 16.června od 14 hodin u Kozla. Buďte vítání.
Petr Polák a Jaroslav Tetiva
aktualizace

- dle Ministerstva zdravotnictví ČR -

Uvolňování opatření - platné k 23.4.2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.


(POVOLILO SE) 20. dubna 2020

definované podmínky k uvolnění opatření od 20. 4. 2020


(POVOLILO SE) 24. dubna 2020


(POVOLUJE SE) 27.dubna 2020

Povolení neplatí pro:

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).


(POVOLÍ SE - pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) 11. května 2020

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

* v případě pozitivní epidemiologické situace a za specifických hygienických podmínek


(POVOLÍ SE - pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) 25. května 2020

Opatření pro výuku:

Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.

Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.

Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.

Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolena.

Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.


(ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ - pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) Nejdříve od 1. června 2020

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.


Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace.převzato ze stránek Ministerstva zdravotnictví České republiky,
Uvolňování opatření
stav k 23.4.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.


Duben - 3.4.2020 Vršovice

..........vzhledem k situaci kolem koronaviru byla schůze 3.dubna zrušena
Květen - 7.5 2020 Smíchov (změna svátky)

..........vzhledem k situaci kolem koronaviru byla schůze 7.května zrušena


Červen - 5.6.2020 Vršovice

Červenec- Srpen jen v případě nutnosti

Září - 4.9.2020 Smíchov

Říjen - 2.10.2020 Vršovice

Listopad - Konference Smíchov (termín bude upřesněn)

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí
Vstupenky do Cinema City


konec května - VI.ročník memoriálu Josefa Kotta Vrané nad Vltavou (s ADP)
2.-5.června - Výlet na kolech Cheb - 4 dny
červen - Bowling
červen - Parní vlak - dětský den
IV.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze
22.-25.září - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny
říjen - Bowling
9.října - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice
listopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích
prosinec - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v PrazeTrvalé nabídky :
Upozornění !


V případě nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Aktuálně chystané akce:

2.-5.června 2020

Cyklistické putování Bavorskem


Aktuální světová pandemie způsobená koronavirem:


Pandemie virové choroby covid-19

Kde se virus vzal

Virus se podle čínských vládních dokumentů objevil 17. listopadu 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v Číně. Předpokládá se, že pochází od volně žijících zvířat a byl přenesen na člověka na tržištích s mořskými plody a zvířaty. Existují ale i teorie, že virus unikl z laboratoře na výzkum virů v centru Wu-chanu, jen 18 km od trhu, kde byla nákaza poprvé zaznamenána.

Koronavirus se rozšířil do dalších provincií Číny v polovině ledna 2020, čemuž napomohly oslavy a cestování během čínského Nového roku. Případy nakažených začaly být následně hlášeny kromě Číny v dalších 191 zemích, do kterých byl virus přenesen mezinárodními cestovateli. Ke dni 23. dubnu bylo celosvětově potvrzeno 2 670 536 případů nakažených, z toho se jich 731 495 vyléčilo a 186 396 zemřelo.

Původce nemoci - SARS-CoV-2

COVID-19 je virové onemocnění, jejímž původcem je virus ze skupiny koronavirů, nazvaný původně 2019-nCoV, později přejmenovaný na SARS-CoV-2. Pomocí genového sekvenování bylo zjištěno, že je podobný nejméně ze 75–80 % koronaviru SARS-CoV a z více jak 85 % netopýřím koronavirům. Je pravděpodobné, že virus pochází od netopýrů.

Příznaky a symptomy

Příznaky, jež koronavirus způsobuje, jsou horečka, únava, suchý kašel, dušnost a syndromem akutní dechové tísně. Závažné infekce mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Méně častými příznaky jsou kýchání, rýma nebo bolest v krku. Symptomy jsou podobné symptomům chřipky.

Přenos

Primární způsob přenosu je skrz kapénky, které lidé exhalují, zvláště pak při kašlání či kýchání. Kapénky vydrží na vzduchu jen krátkou dobu, ale na kovovém, skleněném nebo plastovém povrchu mohou zůstat životaschopné a nakažlivé. Předpokládá se, že je virus podobný ostatním koronavirům, které při pokojové teplotě mohou přežít až 9 dní.

Pandemie covidu-19 v Česku

Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. března 2020. Jako hlavní zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí Češi jezdili lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Vznikla tak řada iniciativ a lidé si začali šít ochranné pomůcky sami. První opatření proti epidemii stát přijal 3. března a 10. března bylo oznámeno, že od následujícího dne se zavírají školy. Dne 12. března ve 14.00 byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky, 14. března pak byla zavřena restaurační zařízení a ostatní provozovny mimo těch nejdůležitějších. O půlnoci z 15. na 16. března byly až na výjimky uzavřeny státní hranice. Do 23.dubna 2020 se v Česku nakazilo 7 136 osob, z toho se 2 002 lidí uzdravilo a 210 lidí zemřelo.

převzato ze stránek Wikipedie/Pandemie_covidu-19,
k 23.4.2020, zkráceno

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19


Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 v různých zemích k 23.4.2020

převzato ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,
k 23.4.2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Institut částečné nezaměstnanosti:


Stav, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu obvyklé pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po službách, lze řešit bez propouštění zaměstnanců, resp. lze množství propouštěných zaměstnanců minimalizovat. Vůči některým zaměstnancům může být totiž uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost.

Částečná nezaměstnanost ve smyslu ust. § 209 zákoníku práce je překážkou v práci na straně zaměstnavatele.

Tento institut slouží k řešení ekonomických obtíží zaměstnavatele, zároveň však zachovává pracovní poměry zaměstnanců, se kterými nejsou rozvazovány pracovní poměry. Po odeznění režimu částečné nezaměstnanosti obnoví zaměstnavatel plný pracovní režim, včetně vyplácené úrovně mzdy.


u ČD, a.s.


Dohoda s ČD a.s. o závazku přiznání mzdy při částečné nezaměstnanosti (COVID-19)

31.března 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních týdnech čelí svět, a tedy i Česká republika rozsáhlé pandemii nemoci způsobené virem COVID-19. Vláda ČR přijala celou řadu restriktivních opatření s cílem zamezení šíření této nemoci. Omezení pohybu osob (včetně uzavření škol) má bohužel velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a celkový provoz. Z důvodu zásadního poklesu tržeb a v zájmu ochrany zdraví musel náš podnik omezit nebo zrušit provoz velkého množství osobních pokladen, dochází k postupné redukci počtu vlaků a zcela byl zrušen provoz mezinárodních rychlíků přes hranice ČR.

Z výše uvedených důvodů zaměstnavatel (ČD) oslovil všechny odborové centrály s naléhavou žádostí o přijetí přechodného opatření majícího za cíl snížit náklady tak, aby nemusel přistupovat k dalším razantnějším krokům a vytvořil předpoklad k úspěšnému zvládnutí vzniklé situace.

V zaslaném materiálu požádal odborové organizace o souhlas se snížením mzdy na 60% u těch zaměstnanců, kterým nebude schopen po dobu nařízených omezení přidělovat práci. O schválení účinnosti tohoto opatření požádal v co nejkratší době, a to ještě v průběhu měsíce března.

Jednou z našich hlavních priorit je hájení sociálních a mzdových jistot zaměstnanců ČD. Pro udržení těchto jistot však musí být nedílnou součástí rovněž ochrana stability naší firmy do budoucna. Za těchto předpokladů jsme nakonec přijali kompromisní řešení, byť po poměrně složité debatě a dlouhé době.

Konečným výsledkem je dohoda všech zúčastněných stran, která mj. obsahuje závazek přiznání mzdy ve výši 70% těm zaměstnancům, kterým v období od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 nebude schopen z důvodu vyhlášení tzv. částečné nezaměstnanosti přidělovat práci. Součástí závazku je rovněž prohlášení, že pokud z rozhodnutí státních orgánů náleží občanovi vyšší dávka, bude respektována. Zaměstnavatel spolu s odborovými partnery deklaroval připravenost ve zřetele hodných případech řešit, např. z prostředků sociálního fondu, finanční výpomoc potenciálně nejvíce postiženým zaměstnancům (např. samoživitelkám, samoživitelům pečujícím o nezaopatřené děti apod).

Jsme si vědomi, že nikdo rád nepřijímá jakákoliv opatření snižující jeho životní úroveň, nicméně stávající situace nedovoluje dlouhodobě nereagovat. V zájmu zaměstnanců jsme s omezením souhlasili na poměrně krátké období, abychom mohli rychle reagovat ve prospěch zaměstnanců.

Spolu s Vámi věříme, že zaměstnavatel bude přijaté opatření realizovat velmi uvážlivě, aby nedocházelo k neoprávněným nerovnostem mezi zaměstnanci. Rovněž Vás chceme ujistit, že v případě zlepšení situace budeme trvat na návrat k normálnímu stavu.

S pozdravem

Vladislav Vokoun Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

převzato ze stránek OSŽ,
celý článek naleznete zde:

http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/5439-dohoda-s-cd-a-s-o-zavazku-priznani-mzdy-pri-castecne-nezamestnanosti-covid-19u ČD Cargo, a.s.


1. Změna PKS ČD Cargo, a. s., paragraf 209

1.dubna 2020

Na základě událostí, které v tuto chvíli ovlivňují všechny občany a firmy ČR, společnost ČD Cargo, a. s., nevyjímaje, byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Tato změna umožňuje v konkrétních případech využití institutu částečné nezaměstnanosti (§ 209 Zákoníku práce). Zároveň se nám podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1. změna PKS je platná od 1. 4. do 31. 8. 2020.

Spolu s touto změnou bylo vydáno Opatření č. 5 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití § 209. Jeho platnost je do 30. 6. s tím, že se odborové centrály dohodly, že v případě potřeby budou jednat i po tomto datu o možném prodloužení.

převzato ze stránek OSŽ,
celý článek naleznete zde:

http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/5440-1-zmena-pks-cd-cargo-a-s-paragraf-209


Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"dubnový"

Žáby v mlíku (87%) českého spisovatele Jana Drnka je jedinečná hra na „co kdyby“. Spisovatel popisuje věrně smutné události září 1938, kdy vše spělo k Mnichovské dohodě. Ale několik dní před touto událostí se stane něco o čem se diskutuje dodnes, zda se to stát mělo nebo ne. Po mobilizaci armády se většina generálů rozhodne, že neustoupí diktátu Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. To znamená, že Německu nepodstoupí Sudety a armáda je bránit se zbraní v ruce. Proto se chopí vlády v Československu a ustanoví vládu národní jednoty, složenou z parlamentních stran. Drnek popisuje naprosto detailně, jak by události šli den za dnem nejen v Československu, ale jak by tento čin ovlivnil dějiny celého světa. Při čtení této alternativní historie vám asi bude běhat mráz po zádech, jak vše do sebe naprosto reálně zapadá. Kniha je naprosto geniální a hodnocení minimálně 90 % by jí určitě slušelo.

Po skvělé první části detektivní série s kriminalisty Holgerem a Krugerovou, která měla název V lese visí anděl jsem se vysloveně těšil na další knihu v pořadí s názvem Sova (82%). Na kraji lesa je nalezena mrtvá dívka, která leží na sovím peří a je obklopena pentagramem ze svíček. Hned na začátku vyjde najevo, že se ztratila před několika měsíci z nedalekého domova pro problémovou mládež. I když kniha nedosahuje kvality první části, je to pořád dobrá detektivka. Ubírá jí trochu až příliš se babrání v psychice Holgera a Krugerové. Myslím, že takhle rozhození lidé by těžko mohli řídit vyšetřovací tým a něco vypátrat.

Americká spisovatelka Lisa Jackson zaznamenala u nás úspěch s detektivní sérií New Orleans. Bohužel jsem nezačal od prvního dílu, ale dostal se mi do ruky až šestý díl s názvem Zlý úmysl (86%). Hrdina knihy policejní vyšetřovatel Rick Bentz se po úrazu probouzí v nemocnici a vedle svého lůžka krátce uvidí svou 12 let mrtvou první manželku Jennifer. Domnívá se, že je to následek úrazu a jeho mysl si s ním pohrává. Ale při domácí rekonvalescenci jí uvidí v blízkosti bydliště ještě několikrát. Nakonec dostane fotografie Jennifer přímo ze svého minulého působiště v Los Angeles, kde tenkrát žili. Jeho bývalá manželka je na nich podle datace snímků stále živá. Bentz se rozhodne, že odletí do Los Angeles a záhadu rozřeší. Skvělá a napínavá detektivka.

Podle slavná knihy Sedmilhářky (86%) australské spisovatelky Liane Moriarty byl natočen i úspěšný seriál. Je to příběh rodičů dětí jedné státní školy na pobřeží Austrálie. Do školky i školy zde chodí děti jak místních bohatých podnikatelů, tak i děti řemeslníků a zaměstnanců. Jane je svobodné matka, která se nedávno do městečka přistěhovala. Její syn je hned první den školky obviněn, že škrtil svou spolužačku. Jane tomu nevěří a nedovolí, aby se syn omlouval za něco, co neudělal. Tím proti sobě poštve většinu rodičů ve škole. Naštěstí za ní stojí Madelin a Celeste, se kterými se seznámila ještě před příjezdem ke škole. Hned na začátku se dozvíme, že tato událost byla vlastně důvodem vraždy někoho z rodičů o několik měsíců později. Neobvyklé vyprávění a skvělé gradování příběhu.

Audiokniha o historii rytířů teplu zvaných Templáři (kniha 86%) je vynikajícím vyprávěním německého spisovatele Ernsta Sommera o konci tohoto slavného řádu. Účinkují Petr Pelzer, Miroslav Moravec, Pavel Soukup a Miroslav Středa.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

zde otevřít