Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"Nově


Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Leden 2020 (č.1), webová verze vydána 11.1.2020

Slovo na začátek


Dobrý den vážení kolegové,

zdravím vás všechny a oznamuji vám, že jsem koncem roku 2019 skončila svou aktivní činnost v žst. Praha Smíchov.

Budu ještě občas zastupovat za p.Šárku Kosinovou, která nastupuje na mojí funkci. Ona také slíbila, že po mně převezme některé povinnosti člena ZV OSŽ. Já do konce funkčního období ještě zůstanu v ZV, ale samozřejmě denní styk s vámi již mít nebudu. Proto pokud budete něco potřebovat, obracejte se na jiného člena ZV OSŽ.

V žst. Praha Smíchov jsem s vámi strávila 27 let a asi se mi bude trochu stýskat. Pracovala jsem od r. 1982 v železniční stanici Karlštejn jako samostatný komerční pracovník. V roce 1992 jsem nastoupila do železniční stanice Praha Smíchov jako zástupce hlavního pokladníka. Jistě všichni víte, jak se během tak dlouhé doby mnoho na železnici změnilo. Třeba jsem na Smíchově zažila sedm přednostů, třikrát jsem během svého působení změnila kancelář a také funkci.

Svoji práci v zaměstnání i odborech jsem dělala ráda.

Přeji vám všem v tomto novém roce hodně zdraví, úspěchů v zaměstnání a hlavně pohodu doma.

Doufám, že se budeme i nadále setkávat a na to se velmi těším.

Vaše Anna CharvátováSchůze závodního výboru dne 3.1.2020Schůze se konala v žst.Praha Smíchov od 8 hod.


1)vystoupení hostů
- Signalista SŽDC žst.Mstětice přednesl svůj dotaz ohledně zázemí stavědla
- my vzneseme dotaz na přednostu PO Nymburk a s odpovědí ho seznámíme.
- Přednosta osobní stanice P.Smíchov mluvil o plánovaných přestavbách stanic a o možném vytěsňování pokladen ČD z budov nádraží

2)ČD
- vlivem státních slev jsou nižší tržby v pokladnách

3)Cargo
- zaměstnanci obdrželi poděkování za práci v minulém roce (nikoliv peníze)
- vyjednávání o PKS - další jednání budou 16.1. a 23.1. (stará PKS platí do 31.3.)
- stravenky v PJ Praha se nově začnou vydávat zpětně
- úsporná opatření - omezení provozu v seřaďovacích nádražích v sobotu, kumulace funkcí (např.vozmistr+tranzitér)

4)SŽDC
- SŽDC se nově bude jmenovat SŽ (Správa železnic)
- SŽDC má nově na starost zařizovat přepravu invalidů
- na CDP Praha zatím nedošlo ke schválení zásad FKSP, další jednání je 7.1.
(pozn.: 7.1.zásady schváleny)

5)Důchodci
- Byl předložen plán akcí na rok 2020 a byl schválen

6)Organizační a různé
- daně - způsob odečtení příspěvků na odbory bude na webu a ve zpravodaji
- poukázky do kina - nakoupeny
- plavenky - nakoupeny a jsou levnější
- plán akcí na rok 2020 byl schválen
- na závěr se členka ZV Anna Charvátová rozloučila s aktivní prací a připravila pohoštění

Schůze byla ukončena v 11.00 hod, další schůze ZO se bude konat 7.února 2020 ve Vršovicích.

ze zápisu vybral Dvořák Pavel
foto zhotovila Vlasta Šulcová

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.

Únor - 7.2.2020 Vršovice

Březen - 6.3.2020 Smíchov

Duben - 3.4.2020 Vršovice

Květen - 7.5 2020 Smíchov (změna svátky)

Červen - 5.6.2020 Vršovice

Červenec- Srpen jen v případě nutnosti

Září - 4.9.2020 Smíchov

Říjen - 2.10.2020 Vršovice

Listopad - Konference Smíchov (termín bude upřesněn)

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí
Vstupenky do Cinema City


březen - Bowling
3.dubna - Společenský večer s ubytováním - pivovar Kocour Varnsdorf
II.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze
konec května - VI.ročník memoriálu Josefa Kotta Vrané nad Vltavou (s ADP)
2.-5.června - Výlet na kolech Cheb - 4 dny
červen - Bowling
červen - Parní vlak - dětský den
IV.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze
22.-25.září - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny
říjen - Bowling
9.října - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice
listopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích
prosinec - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v Praze


Schůze klubu důchodců dne 17.12.2020
Poslední schůze klubu důchodců v roce 2019 se konala dne 17.12.2019 tradičně v restauraci „U Kozla“ na Žižkově.

Schůzi zahájil předseda pan Polák, poté předal slovo panu Tetivovi. Ten nás seznámil s plánovanými akcemi pro rok 2020. Každý z přítomných se k těmto akcím vyjádřil, přidal i své nápady na výlety. Po připomínkách od přítomných členů napíše pan Tetiva konečný plán akcí, který se odevzdá ke schválení závodnímu výboru. Poté následovala diskuze, po diskuzi jsme si navzájem popřáli hezké Vánoce a vše nejlepší, hlavně zdraví v Novém roce.

První schůze v roce 2020 se koná dne 21.1.2020, kde každý obdrží vytištěný schválený plán akcí na jednotlivé měsíce roku 2020.

zapsala a fotila Vlasta Šulcová
Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků
k ročnímu zúčtování daní za rok 2019


Jako každý rok si při ročním zúčtováním daní můžete odečíst částku zaplacenou za členské příspěvky za celý rok.
Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků vydává ZO kde je člen evidován.
V přehledu níže jsou potom místa, kde toto potvrzení o výši zaplacené částky můžete vyzvednout.
(Uvedené se týká i členů, kteří si platí členský příspěvek v hotovosti.)

Zaměstnanci SŽDC

(všechny organizační jednotky)

Máte to jednoduché, potvrzení je již na mzdové účtárně.


- stejně jako v loňském roce na příslušné mzdové účtárně - naše základní organizace již zaslala na příslušné mzdové účtárny SŽDC potvrzení během prosince 2019.

Zaměstnanci ČD Cargo


Máte to jednoduché, potvrzení je již na mzdové účtárně.


- stejně jako v loňském roce na příslušné mzdové účtárně. Potvrzení jsou zaslány na účtárny centrálně z ústředí OSŽ.

Zaměstnanci ČD

(RP ZAP, OCÚ/OCP i GŘ)

Je jen na Vás, aby jste si potvrzení vyzvedli a následně je při ročním zúčtování daní potom uplatnili.


– shodně jako loňském roce Vám si potvrzení můžete proti podpisu vyzvednout od ledna 2020 na těchto místech:

Praha-Smíchov výběrčí tržeb pí. Kosinová - pro zaměstnance ZAP Praha na Smíchově + Radotín, Braník a Vrané.
Praha hl. n. výběrčí tržeb pí. Dvorská - pro zaměstnance ZAP Praha na hlavním nádraží (pokladníci a skladníci, VLČ)
Praha-Vršovice osobní pokladna - pro zaměstnance ZAP Praha ve Vršovicích a na trati 221.
p. Petr Skrečka – Praha-Vršovice - zaměstnanci OCU a OCP ve Vršovicích.
p. Kučera Jaroslav - Trocnovská 2, Praha 3 – zaměstnanci GŘ
Ostatní nezařazení p. Hahn – Trocnovská 2, Praha 3 - po telefonické domluvě.

Případné dotazy směrujte na p.Hahn - tel. 606 655 831.
Upozorňujeme, že není v našich silách vydávat případné duplikáty.

Informace pro členy ZO zaměstnané u ČD
- ke zpracování daňového přiznání

Od 1.1.2019 byla spuštěna elektronická verze formuláře "prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob" jako první etapa projektu "Elektronizace daní v ČD". 2. etapa Elektronizace ročního zúčtování daní na již existující prohlášení poplatníka daně navazuje.

Na Zaměstnaneckém portálu je zaměstnancům zpřístupněn odkaz "Personální dokumentace". Po rozkliknutí se v levé nabídce se objeví položky: Prohlášení poplatníka daně a Roční daně. Po zvolení odkazu "Roční daně" bude každému zaměstnanci zpřístupněna spolu s doplňujícími informacemi základní volba: zda žádají o výpis příjmů ze závislé činnosti (daňové přiznání budu podávat sam/a) a nebo žádám o roční zúčtování daně (daňové přiznání nebudu podávat sam/a).

Dál postupujte dle odkazů. Po odeslání zaměstnancem je žádost postoupena k ověření na mzdovou účetní, která vytvoří potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti z HR SAP a potvrdí jej. Dle požadavku buď potvrzení zpřístupní nebo zajistí jeho odeslání zvoleným způsobem. Zaměstnanec bude mít dále možnost k žádosti přiložit naskenované (nebo zaslat poštou na příslušnou účtárnu) doklady k uplatnění slev. Po vyplnění a odeslání bude žádost předána příslušnému mzdovému referentovi, který ji zpracuje. Pokud si členové podávají "daně" sami, také si to zajistí sami.

Toto je stručný výtah z prezentace zaměstnavatele. V případě nejasností kontaktujte mzdovou účetní.Trvalé nabídky :
Upozornění !


V případě nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Plavenky do Podolí jsou pro Vás nyní levnější ! (Dříve 50,- nyní 40,-)

Plavenky na Barrandov jsou pro Vás nyní levnější ! (Dříve 75,- nyní 50,-)

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Aktuálně chystané akce:


1.února 2020

stolní tenis
obvodní turnaj železničářů
Praha Chodov (Jižní Město)Pravidla účasti:


Nové podnikové kolektivní smlouvy

u SŽDC:

U SŽDC kolektivní smlouva na rok 2020 podepsána 6.prosince.

Nejdůležitější změna v PKS - navýšení mzdového tarifu:

rok 2019 rok 2020


celá kolektivní smlouva SŽDC je ke stažení zde:
na webu OSŽ:

kopie v PDF formátu:
u Českých drah:

U Českých drah kolektivní smlouva na rok 2020 podepsána 12.prosince.

Nejdůležitější změna v PKS - navýšení mzdového tarifu:
(příplatky za léta - LP - zůstávají ve stejné výši)

rok 2019 rok 2020
celá kolektivní smlouva ČD je ke stažení zde:
na stránkách Zpravodaje ve formátu PDF:


u Carga:
(stará kolektivní smlouva platí do 31.3.2020)Na Cargu se stále jedná, nejbližší jednání proběhne 16. a 23.ledna.

Aktuální stav vyjednávání sledujte:

na twitteru: https://twitter.com/pv_osz_cdc


na webu: http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-sČtenářský koutek Pavla Čermocha


"lednový"

Příběhy z dob římského císaře a českého krále Karla IV., které spojuje postava dominikánského mnicha Pavla, kterému nic lidského není cizí, jsou u čtenářů velmi oblíbené. Dozvědí se něco o slavné historii Českého království a především se pobaví dobře napsaným oddechovým románem. Tak je tomu i u čtvrtého pokračování jménem K výšinám císařského trůnu (85%). Pavel dojednává s italskými městskými státy podmínky císařské korunovace Karla IV., což vůbec není jednoduché. Dominikán musí použít svůj veškerý vyjednávací um, aby akci zajistil. Čtivý příběh, který rozhodně neurazí.

Dobrodružství Sigma Force pokračuje osmým příběhem. Rodokmen smrti (89%) je opět akční od začátku knihy až do konce. Tentokrát se Sigma musí vypořádat se zvlášt nebezpečným nepřítelem, který lehce může zničit celou tuto tajnou službu. Nedaleko somálských břehů je unesena těhotná dcera amerického prezidenta. Sigma se v této velice nebezpečné části světa musí spojit s britskou tajnou službou a získat i další spojence, kteří se zde umí pohybovat. Postupně pochopí, že největší nepřítel je někde jinde, v samotné vládě Spojených států.

Kniha německé spisovatelky Sabine Thiesler Prokletá krev (84%) je detektivní román, který se odehrává především v Toskánsku. Hned na začátku dojde k vraždě Sarah, matky dvou takřka dospělých dětí. Zhruba dvě třetiny knihy pak líčí, co se dělo před vraždou. Odchod rodiny z Německa a pak peripetie v malém městečku v Itálii. Kniha pěkně popisuje jednotlivé hrdiny příběhu. A závěr přinese rozhodně nečekané rozuzlení tragédie této rodiny.

Před několika lety bylo možno tyto knihy často vidět ve výlohách knihkupectví. Z kompletní třináctidílné Řady nešťastných náhod od amerického spisovatele Daniela Handlera, jsem měl k dispozici pouze první díl, jehož název vypovídá za vše. Zlý začátek (85%) je úvodem do příhod tří sourozenců, Baudelairových. Jednoho dne, když se procházejí na pláži, jim právník pan Poe sdělí, že jejich rodiče uhořeli v rodinné vile a veškerý movitý majetek je zničen. Jejich zákonným zástupcem se stane vzdálený příbuzný hrabě Olaf, který se chce zákeřně dostat k jejich penězům v bance. Skvěle vyprávěný ponurý příběh, který byl v roce 2004 úspěšně zfilmovaný a před několika lety knižní sérii společnost Netflix dokonce natočila jako seriál.

Tom Egeland, norský spisovatel, si rád pohrává s historickými a náboženskými událostmi a snaží se je ve svých knihách logicky vysvětlovat. Jeho série s hlavním hrdinou Bjørnem Beltø, mladým krátkozrakým albínem, zaměstnancem archeologického ústavu, je plná tajemných objevů a zajímavých dobrodružství. V první knize Konec kruhu (74%) Beltø dělá archeologický dozor při vykopávkách na místě starého kláštera. Záhy je objevena zlatá truhlička, ale vedoucí vykopávek se ji, proti všem zásadám archeologie, ihned snaží odvést z místa objevu a pak i z Norska. Beltø se vydává do pátrání jak po truhlici, tak i po možném obsahu. Dostává se do sporu s britskou učenou společností, která po truhlici pátrala několik století. Příběh je to skvělý a dvě třetiny knihy události přímo pádí. Trochu nižší ohodnocení je důsledkem závěru knihy, který se trochu zbytečně táhne.

Pokračování má název Strážci úmluvy (82%) a opět se setkáváme s mladým archeologem Bjørnem Beltø. V tomto dílu nás hlavní hrdina dovede až do Egypta, kde budeme pátrat po zajímavém pokladu uloupeném zde Vikingy. Jde o zajímavý náboženský námět a celkem akční děj, ale opět se konec nějak táhne a už se nemůžete dočkat konce knihy. Prostě tomu (dle mého) něco chybí.

Knihy jednoho z našich nejlepších autorů historických románů Vladimíra Neffa byly v minulosti často a opakovaně přemluveny a vydávány jako audioknihy. Tak je tomu i s první knihou trilogie o synovi pražského alchymisty Petrovi Kukani z Kukaně. První část románu má název Královny nemají nohy (kniha 89%) a začíná za vlády Rudolfa II. Dobrodružný příběh nás zavede až do Itálie, kam musí hrdinové knihy utéct po politických změnách na Pražském hradě. Tuto audioknihu kdysi namluvil František Filipovský. Já jsem měl k dispozici román namluvený Janem Hyhlíkem, který se úkolu zhostil více než dobře. Ať už se zaposloucháte do kterékoli verze, tato audiokniha vás rozhodně nudit nebude.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

leden 2020 PDF