Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Listopad 2020 (č.11), webová verze vydána 14.11.2020Slovo na začátek


Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítám Vás u listopadového čísla Vršovického Zpravodaje. V říjnu nasadil Pavel Čermoch laťku hodně vysoko, a s ním se ani nepokouším soupeřit, nicméně máme pro Vás několik důležitých informací, a proto se o ně s Vámi podělím tímto způsobem.

Nejprve k prolongacím jízdních výhod – jelikož se množí dotazy, kdy, za kolik apod. bude možné prolongovat jízdní výhody pro GVD 2021, přináším krátké shrnutí:
- prolongační období bylo stanoveno od 12. listopadu do 11. prosince, máte na to tedy celý měsíc;
- ceny zůstávají stejné, tedy: 1100,- pro zaměstnance, 1250,- pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců a pozůstalé, 600,- pro důchodce a děti/studující mládež do 26 let;
- úhradu lze provést standardně u pokladní přepážky ČD nebo v e-shopu ČD
- osoby pobírající invalidní důchod (do věku 65 let) a pozůstalí doloží potvrzení o pobírání příslušného důchodu na rok 2021 (lze využít potvrzení vystavená v listopadu a prosinci 2020) na příslušných evidenčních centrech jízdních výhod: Praha, Hradec Králové, Česká Třebová, Liberec, Ústí nad Labem, Cheb, Plzeň, České Budějovice, Tábor, Brno, Jihlava, Olomouc a Ostrava; potvrzení je možné doložit osobně, doporučeně poštou, nebo naskenované e-mailem.
Ostatní se řídí Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2021.

Ve stručnosti upozorním, byť většina z Vás asi již ví ze sdělovacích prostředků, že byly (nezvykle brzo) podepsány kolektivní smlouvy u ČD a Správy železnic. Nejprve došlo k podepsání kolektivní smlouvy u Českých drah, kdy jedinou změnou oproti stávající je nárůst tarifních mezd o 2% (+ 1% navíc bude vyplaceno na konci roku 2021 v případě dobrých ekonomických výsledků) a zvýšení týdenního fondu prac. doby pro administrativní zaměstnance na 38,5 hod./týdně. Podobná kolektivní smlouva byla podepsána i u Správy železnic, nicméně její zaměstnanci se můžou navíc těšit na zvláštní odměnu ve výši pět tisíc korun v říjnové výplatě (a já jim to upřímně přeji). V ČD Cargo ještě kolektivní vyjednávání neprobíhá, letošní kolektivní smlouva je platná až do konce března 2021, v nejbližší době dojde k sestavení týmu kolektivních vyjednavačů.

Jak již víte, letos nemůžeme uspořádat tradiční podzimní konferenci. I když návštěvnost v posledních letech v lepším případě stagnovala, i přes to se jedná o tradiční akci, o kterou Vás ochudit v budoucnu nechceme. Na konferenci se mimo jiné schvaluje účetní závěrka za předchozí rok, rozpočet a zásady hospodaření na rok příští. Závodní výbor s tímto souhlasí. Tyto dokumenty Vám tedy zašleme e-mailem – pokud budete mít nějaké faktické připomínky, využijte prosím rovněž e-mailovou korespondenci.

Dále pro Vás opět máme nové diáře pro rok 2021 a propisky, o jejichž distribuci Vás ještě budeme informovat (nicméně co bude v možnostech nás, členů závodního výboru, tak se budeme snažit distribuovat přímo k Vám).

Plavenky pro letošní rok, které logicky nemůžete využít budou prodlouženy adekvátně tak, aby šly využít i v roce příštím.

V příštím roce nás čekají volby do závodního výboru (dále jen ZV), a jelikož vlivem odchodů do důchodu bude třeba ZV doplnit, vyhlásíme „konkurz“ o místo v ZV. Kontaktovat můžete Pavla Čermocha do konce roku 2020, samotné volby proběhnou pravděpodobně během března (o jejichž způsobu bude ještě jednáno, záležet bude na epidemiologické situaci, případných pokynech z Ústředí OSŽ apod.).

Tak to byly samé organizační věci, s tím se pojí ještě jedna záležitost, kterou bych chtěl zmínit, a sice že z objektivních důvodů nebudeme letos moci uskutečnit tolik oblíbené parní mikulášské jízdy Prahou.

Doufám tedy, že tuto nepříjemnou dobu všichni zvládneme, udržíme si zdraví (i to psychické) a snad se uvidíme v lepších časech (a tyto snad přijdou brzy).

Přeji Vám pokud možno klidné podzimní dny a stále dobrou náladu.

Společně (i když nedobrovolně rozdělení) to zvládneme.

Jaroslav Kučera


Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Pozor změna termínu!


Prosinec - 4.12.2020 změna na 3.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí


I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v PrazeTrvalé nabídky :
Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"


Z důvodu uzavření bazénu v Podolí budou vstupenky na rok 2020 adekvátně prodlouženy. Bližší podrobnosti budou zveřejněny ihned po zrušení nouzového stavu.

Na základě odpovědi z Aquaparku Barrandov bude platnost stávajících permanentek prodloužena do 30.6.2021.
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.czU Správy železnic byla Podniková kolektivní smlouva na rok 2021 podepsána 23.10.2020 :


V pátek 23.10. 2020 byla za účasti generálního ředitele Správy železnic, Bc. Jiřího Svobody MBA, podepsána PKS na rok 2021.

Musíme konstatovat, že jednání nebyla jednoduchá a způsob kolektivního vyjednávání ovlivnila pandemická situace a vyhlášení nouzového stavu v naší republice. Jednání probíhala nejprve prezenční formou a později prostřednictvím videokonferencí, což je méně komfortní hlavně z hlediska domlouvání a komunikace mezi samotnými odborovými centrálami.

Z těchto důvodů vedení PV OSŽ SŽ navrhlo zaměstnavateli, zda by nebylo vhodné jednat o prodloužení stávající kolektivní smlouvy ve všech parametrech a ustanoveních, zapracovat aplikaci nového katalogu zaměstnání a dohodnout se na nárůstu mezd v mzdových složkách.

Jednání 14.10. a 20.10. probíhala prostřednictvím videokonference a poslední jednání 23.10. se konalo hybridní formou, což znamená, že se prezenčně zúčastnil z každé OC jeden zástupce a ostatní kolektivní vyjednavači byli připojeni videokonferenčně.

Jednání o kolektivní smlouvě byla úzce spojena s jednáními o katalogu zaměstnání a jeho aplikací do některých ustanovení PKS. Katalog zaměstnání byl v režimu projednání uzavřen a dohodnut na jednání 14. 10. 2020. V současné době probíhá kontrola jednotlivých popisů činností, korekce textů a kontrola správnosti. Po technických úpravách bude tento dokument zveřejněn v prostředí webových stránek Správy železnic a po naší linii rozeslán na ZV ZO OSŽ.

Ve mzdě za měsíc říjen bude zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna generálního ředitele ve výši 5 000,- Kč.

Ustanovení platné již z PKS na rok 2020 – vyplacení příspěvku na dopravu ve mzdě za měsíc listopad ve výši 3600,- Kč zůstává zapracováno i v PKS na rok 2021 za stejných podmínek jako v roce 2020.

Další plánovaná jednání kolektivního vyjednávání se budou konat dle plánu formou videokonferencí; budou se projednávat Rámcové zásady FKSP a zásady C-FKSP na rok 2021.

Za vedení PV OSŽ SŽ
Petr Štěpánek

Původní článek naleznete zde:

z webových stránek OSŽ:

https://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/5720-souhrn-zmen-v-pks-na-rok-2021-u-szKoronavirus v Česku:


Jak se mění křivky nárustu nemocných ke dni vydání Zpravodaje?
(Aktivní případy.)

Česko

do 23.4.2020

do 30.5.2020

do 28.6.2020

do 10.9.2020

do 17.10.2020

do 14.11.2020


Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 naleznete zde:

tabulky jsou převzaty ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countriesČtenářský koutek Pavla Čermocha


"listopadový"

Jak ohodnotit knihu norského spisovatele Josteina Gaardera, Principálova dcera (86%) ? Jedním slovem to rozhodně nejde. Knihu vypráví Petr, který má přímo geniální fantazii a dokáže vymýšlet stále nové a nové příběhy. Odmalička toho také využívá. Ve škole píše spolužákům úkoly. Za protislužby nebo za peníze. Na střední škole v činnosti pokračuje a svou fantazií imponuje i dívkám. Po střední škole se rozhodne, že bude prodávat tajně své náměty spisovatelům, kteří je potřebují. Celkem brzy mu tato živnost vynese spousty peněz, ale také nepřátele. Kniha je skvělým příběhem, ale podle mě spíš na rozsah delší povídky. Takhle je až moc ukecaná a příběh se uměle prodlužuje.

Kniha Terror (89%) je sice dost tlustá a vydrží dlouho, zato je to skvělé čtení. Vrátíme se do poloviny 19. století a do doby, kdy probíhal závod o nalezení tzv. Severní cesty z Atlantiku do Tichého oceánu. Dvě britské lodě Erebus a Terror se pod vedením kapitána Franklina pokouší o prvenství. Ale nepřeje jim počasí a když zamrznou na moři začnou mít problémy i s potravinami. Navíc začne námořníky zabíjet obrovský bílý démon. To vše vyústí v boj o holý život. Zajímavý a napínavý děj a překvapivý konec knihy.

Kniha Čtvrtá opice (90%) není jen další úvodní knihou z mnoha detektivních sérií, které v současnosti vycházejí. Je to skvěle napsaná a vyprávěná detektivka. Detektiv Sam Porter je zavolán ke zdánlivě banální nehodě autobusu s chodcem, který má u sebe malou krabičku. Detektiv po odesílateli těchto krabiček už pět let pátrá. V krabičkách se nacházejí části těl obětí tzv. Opičího vraha. Ten unáší mladé dívky, většinou dcery, vysoko postavených politiků a podnikatelů, kteří přišli ke svým penězům nějakým podvodem a nikdy nebyli za svůj čin odsouzeni. Čtení je to skvělé, jen místy je dost brutální.

Dobrodružný příběh Jamese Rollinse z Amazonského pralesa se jmenuje jednoduše Amazonie (88%). Z pralesa se do misijní stanice vypotácí běloch. Vzápětí umírá. Posléze je identifikován jako voják z expedice do Amazonie. Jenže tato expedice se ztratila už před několika lety a navíc když tento voják odcházel do pralesa neměl část ruky. Teď má paži celou. Za tímto tajemstvím se vydává nově složená expedice podporovaná speciálním oddílem americké armády. Napínavá kniha.

Druhá kniha od autora bestselleru Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Jonase Jonassona Analfabetka, která uměla počítat (kniha 78%) se už takovému ohlasu netěšila. Přesto byla vydána jako audiokniha a namluvená Martinem Stránským si vedla v žebříčcích popularity velice dobře.. Přeneseme se do doby apartheidu v Jihoafrické republice. Malá černošská dívka Nombeko musí už v pěti letech začít pracovat. Stala se vynašečkou latrín. Díky jejímu talentu na matematiku a díky shodou absurdních okolností se dostane k výrobě atomové bomby a pak do Švédska. Kniha se poslouchá velice dobře. Srší humorem a zajímavými situacemi.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

klikni zde