Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Říjen 2020 (č.10), webová verze vydána 18.10.2020Slovo na začátek


COVID, VOLBY, KONFERENCE a další

Tento úvodník píši v neděli ráno 4. října a hraje mi k tomu Kurt Cobain. Podle toho to asi bude vypadat.

Volby v ČR „vyhrálo“ hnutí ANO. Sotva jim to bude něco platné, protože jak ČSSD tak především komunisté totálně propadli. Ostatní strany si v jednotlivých krajích asi nebudou chtít pochroumat pověst nějakou koalicí s Babišovci, zvláště když jsou příští rok důležitější volby. Takže to vidím, že ANO bude vládnout maximálně ve 4 krajích.

Další příklad, Po bitvě je každý generál, ale... Řečeno tematikou Tour de France na jaře v plné síle zachytávala vláda všechny nástupy nemoci Covid. Ukolébaná samochválou přestala dávat pozor a soupeře značně podcenila. Covid na začátku září nasadil trhák a pustil se do úniku. Než se vláda rozkoukala, soupeři neviděla ani záda. A tak najednou měla ztrátu kolem 2000 nemocných denně. Ihned vydala opatření s tím, že za deset dní bude mít Covid znovu pod kontrolou. V průběhu stíhání dokonce vyměnila unaveného lídra stáje za plukovníka, který si na místo už dlouho brousil pedály. Výsledek se skutečně projevil – ztráta je kolem 3500 nemocných denně. A tak od pondělí je zakázáno hrát a zakázáno zpívat.

Protože i naše základní organizace musí reagovat na současnou zdravotní situaci,

rušíme podzimní konferenci.

Ochráníme tím především naše starší členy před možnou nákazou. Zároveň musíme učinit opatření, které zamezí dopad na hospodaření v příštím roce. Návrhy zásad hospodaření a rozpočet na rok 2021 zveřejníme po schválení ZV na našich webových stránkách. Stejně tak i výsledek hospodaření za minulý rok 2019. K těmto materiálům se budete moci vyjádřit. Někteří členové ZV oponovali, že pokud nebude konference, přijdou o tradiční řízek. Tyto a všechny ostatní můžu uklidnit. Řízek bude vystaven na našich webových stránkách hned pod výše zmíněnými dokumenty a každý si ho bude moci vytisknout. Dokonce v barvě a kolikrát bude chtít. Ještě krátce zhodnotím podzimní kola. Tento rok jsme po 7 letech znovu zavítali s peletonem do jižních Čech, přesněji do Suchdola nad Lužnicí. I tuto akci ovlivnil všudypřítomný Covid-19 a tak nás nakonec jelo 19. I tak to byl největší počet účastníků v historii. Tak jak se měnila a upřesňovala předpověď počasí, tak to vypadalo více a více hrozivě. Nakonec nás počasí pozlobilo jen na čtvrt hodinky krátkou přeháňkou. Užili jsme si výhledů na jihočeské rybníky v okolí Třeboně i lesy na hranicích s Rakouskem. Hub rostlo jak máku, ale ty nebylo čas sbírat. My, „normální“ cyklisté, jsme totiž neustále povlávali za elektrokolonisty. Takže nakonec jsme si cestu různě zjednodušovali a zkracovali trasy. Příští rok na jaře vyrazíme na Rokycansko, především do Brd a už plánujeme rozdělení tras na elektro a normály. (Elektrokola budou mít naplánované trasy přes zaminované části vojenského cvičiště.)

Tak to je konečně konec a pokud jste dočetli až sem, tak vám děkuji. A doufám, že příští můj úvodník budete číst už v lepších časech. (Pro ty, kteří ještě nespolkli trpkost nad výběrem hudby, při které píši úvodník – mohl jsem si vybrat třeba japonský Babymetal a to by byl úvodník teprve děsivý.)

Pavel ČermochTermíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.


Listopad - 6.11.2020 (Smíchov) Vršovice

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí


listopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích
prosinec - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v PrazeTrvalé nabídky :
Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.czU Správy železnic zahájeno vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2021 :


Návrh nové PKS byl předložen 30.6.2020

Dne 30.6.2020 generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA předložil odborovým organizacím návrh Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021 (během jednání o 3.změně stávající PKS).

Poslední informace z kolektivního vyjednávání ze 14.10.2020
od Podnikového výboru OSŽ Správy železnic

Delší dobu jsme zvažovali jak podat informaci z kolektivního vyjednávání, které se konalo distanční formou 14. 10. 2020. Tohoto jednání se zúčastnili všichni kolektivní vyjednavači PV OSŽ. Vedení PV prostřednictvím videokonference a ostatní on-line připojením s vedením PV přes WhatsApp. Jednotlivé návrhy zaměstnavatele jsme jim zasílali e-mailem a komunikovali s nimi názory a připomínky.

Po tomto jednání byla dohoda OC a zaměstnavatele, že nebudeme z jednání vydávat žádnou společnou informaci ani zveřejňovat výsledek a

pokračovat budeme 20. 10. 2020

hybridní formou (prezenční jednání v sídle zaměstnavatele s účastí pouze jednoho zástupce z každé OC a ostatní distanční formou) od 9.30 hodin.

Naší snahou je dodržovat dohody, které jsou i součástí podepsané Dohody o kolektivním vyjednávání. Myslím si, že se chováme korektně, i když je to někdy k naší škodě vůči členské základně, která se dozvídá informace od jiných OC, které nedodržují dohody.

Chci zdůraznit, že v režimu kolektivního vyjednávání to je důležitý aspekt při dosažení požadovaných návrhů. Našim cílem je udržení všech ustanovení PKS a nepodkročením toho co jsme v minulých letech dojednali.

Z důvodu současné epidemiologické situace a vyhlášením nouzového stavu bylo naší iniciativou, kterou jsme navrhli zaměstnavateli, prodloužení stávající PKS na příští rok 2021 a jednat pouze o nárůstu mezd.

Návrh, který zaměstnavatel předložil na jednání 14. 10. 2020, ve kterém akceptoval náš návrh na prodloužení PKS v mnoha ustanoveních a ustoupil od svých původních návrhů, jako je:

- zrušení přiměřených dob na oddech a jídlo,

- realizaci kondičního programu místo KOP

- zrušení příplatku zaměstnancům, kteří zaškolují výpravčí v rámci výcviku po složení odborné zkoušky D 07 před odbornou zkouškou D 08 ve výši 20%

- zrušení pro zaměstnance letmo zachování nepřetržitého odpočinku připadající na sobotu a neděli alespoň jednou za dva týdny

- zrušení v oblasti střežení pracoviště zachování součtu 36 hodin na jednom pracovišti v kalendářním týdnu

- snížení odměňování při prohlubování kvalifikace při opravné zkoušce ve výší 70% na 50%

- zrušení směn delší než 8 hodin lze naplánovat nejvýše ve dvou po sobě jdoucích nocích


Po jednání máme ještě rozpor v ustanoveních:

- Příloha č. 1, článek 6, bod 2 pevné rozvržení pracovní doby

- Příloha č. 1, článek 7, bod 2 u zaměstnanců letmo

- Příloha č. 2, článek 22 u zaměstnanců HZS

- Příloha č. 2, článek 27 uplatnění § 209 ZP

- Příloha č. 2, článek 34 výše výkonové odměny

- Příloha č. 2.1 bod 1 navýšení tarifních stupňů

- Příloha č. 2.1 bod 6 příplatek za soboty a neděle

- Příloha č. 2.1 bod 12 výše zvláštní odměnyZaměstnavatel argumentoval i návrhem vlády na zrušení superhrubé mzdy a z toho plynoucí navýšení mezd všem zaměstnancům. Oponovali jsme, že by se tento institut neměl odrážet ve výsledku kolektivního vyjednávání a mít vliv na možné navýšení mezd zaměstnanců Správy železnic.Původní článek naleznete zde:

z webových stránek OSŽ:

https://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/5687-informace-k-kolektivniho-vyjednavaniU Českých drah Podnikové kolektivní smlouva na rok 2021 uzavřena:


Bližší informace od Vladislava Vokouna, předsedy PV OSŽ při ČD, a.s.

Pro většinu zaměstnanců je zajisté velkým překvapením včerejší informace o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2021 již v měsíci říjnu, tedy v době, kdy se obvykle každoroční maraton kolektivního vyjednávání teprve naplno rozjíždí. Ke změně strategie nás vedla současná složitá situace způsobená probíhající pandemií Covid 19.

S postupujícím časem se stále více ukazovalo, jak bude obtížné pro obě strany v rozumném čase nastavit odpovídající parametry pro vyjednávání. Reálnou hrozbou se rovněž stával fakt, že se vlivem množících se restriktivních opatření ze strany státních orgánů komplikovala možnost tolik potřebné osobní komunikace účastníků jednání. Zásadní roli pak rovněž sehrála společná snaha sociálních partnerů přinést co nejdříve vyšší míru jistot a klidu na práci pro zaměstnance v této složité době.

Na základě výše uvedeného jsme již několik předcházejících měsíců vedli se zaměstnavatelem intenzivní dialog o podobě kolektivní smlouvy na příští rok, která by dala zaměstnancům garance, že o ně podnik stojí, nechce jim bezhlavě snižovat sociální a mzdové podmínky a zároveň dala managementu podmínky pro splnění všech závazků vůči zaměstnancům do budoucna. Hlavním motivem byla záruka takzvané „ předvídatelnosti“ jednání sociálních partnerů pro nejbližší období.

Pro zástupce OSŽ byla důležitá záruka, že vedení společnosti bude činit maximum pro zachování pracovních a sociálních jistot svých zaměstnanců a vedení společnosti zase potřebovalo záruku z naší strany, že poskytneme maximální součinnost při řešení očekávaných nelehkých situací v příštím období. Po velmi složitých a mnohdy „vzrušených“ debatách jsme došli k závěru, že nejlepší garancí pro obě strany a pro zaměstnance bude uzavření kolektivní smlouvy v co nejkratším termínu. Velmi mě potěšilo a zároveň si toho vážím, že se s touto myšlenkou nakonec ztotožnili všechny odborové centrály působící u ČD.

Nelze vyčítat zaměstnavateli, že na včerejším jednání přišel s návrhem nižšího nárůstu mezd (1%), než byla naše představa a dále s požadavkem na zkrácení dovolené pro část zaměstnanců a prodloužení týdenního fondu práce (z 37,5 na 40 hod/týdně) u některých kategorií zaměstnanců. Jeho motivem byla obava o udržitelnosti všech požadavků zástupců zaměstnanců a tlak na zvýšení produktivity práce. Po několika hodinové rozpravě došlo nakonec k oboustranně přijatelnému kompromisu, kdy při vzájemném respektu a součinnosti obou stran lze dosáhnout zajištění důstojných podmínek pro zaměstnance pro celý příští rok.

Konečným výsledkem je podpis kolektivní smlouvy na rok 2021, která garantuje v zásadě všechny dosavadní benefity, nárůst tarifních mezd o 2% a další 1% vyplacené na konci roku 2021 – to za předpokladu, že se nám všem „lidově řečeno“ ekonomicky podaří překonat všechny očekávané obtíže.

Jedinou změnou (vyjma technických) tedy je zakotvení možnosti použití institutu § 209 ZP, kdy došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020 a dále zvýšení týdenního fondu pracovní doby pro administrativní zaměstnance na 38,5hod/týden.

Zároveň byla dojednána i dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021 (téměř identické s letošním rokem). Jediná změna spočívá v dohodě zajistit počáteční vklad a stálý příspěvek (2% z celkové tvorby SF) do nově vzniklého Nadačního fondu „Železnice srdcem“, který vznikl na pomoc všem železničářům a jejich rodinám postižených tragickými a závažnými životními situacemi.Původní článek naleznete zde:

z webových stránek OSŽ:

https://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/5674-pks-cd-a-s-na-rok-2021-podepsana-blizsi-informaceKoronavirus v Česku:


Jak se mění křivky nárustu nemocných ke dni vydání Zpravodaje?
(Aktivní případy.)

Česko

do 23.4.2020

do 30.5.2020

do 28.6.2020

do 10.9.2020

do 17.10.2020


Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 naleznete zde:

tabulky jsou převzaty ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countriesČtenářský koutek Pavla Čermocha


"říjnový"

Jan Bauer je znám svou obsáhlou vydavatelskou činností, která se věnuje středověku. Stejně tak je tomu i s touto knihou – Kat hejtmana Žižky (62%). Spisovatel se snaží jiným pohledem na osobu Jana Žižky vysvětlit roli tohoto profesionálního válečníka v dějinách. Hned na začátku je skutečný Jan Žižka otráven v Polsku. Jeho místo ihned zaujme jeho syn, který je mu velice podobný. Stačí si vzít otcovu pásku přes oko a použít otcovu listinu, kde mu král promíjí loupení na obchodních stezkách. Jako stín se mladého Žižky drží královský kat, který přejde na stranu husitů a stává se šedou eminencí rabování husitských band. Bauer v této knize podává dějiny trochu jinak, ale zločiny husitů rozhodně nezamlžuje.

Již v roce 1990 byla vydána kniha Terry Pratchetta a Neila Gaimana Dobrá znamení (87%). Pratchettovi knihy o Zeměploše zná většina čtenářů. Tato kniha se věnuje ale problematice Země. A to přímo Armagedonu – Poslednímu soudu. Hlavním hrdinou je padlý anděl Crowley a jeho protějšek anděl Azirafal. Oba jsou už spoustu let na Zemi a tak Armagedon ke kterému Peklo i Nebe vše směřuje není zrovna v jejich zájmu. Zemi a lidi si vcelku oblíbili a nechtějí nic měnit. Proto musí začít spolupracovat. Skvělá kniha, která určitě nezklame. Hned poté jsem se podíval na šestidílný seriál, který má hodnocení na ČSFD 82%. Skvělé výkony herců, ale nějak mě to celkově skřípalo. Musím říct, že i tentokrát je kniha o mnoho lepší, než seriál.

Roku 2006 u nás vyšla kniha jednoho z nejlepších spisovatelů přelomu tisíciletí Stephena Kinga Puls (76%). To si jednou odpoledne plánujete skvělou budoucnost a najednou se začnou dít šílené věci. Normální lidé se začnou před vaším zrakem zabíjet vším co mají po ruce, všude spousty autonehod. Pak si povšimnete, že každý kdo volal mobilním telefonem se začal chovat naprosto iracionálně. Dojde vám, že přes mobily byl vyslán jakýsi puls, který lidem vymazal jejich lidství. Nejdříve se musíte sami zachránit a pak hledat podporu u normálních lidí. Puls nepatří k nejlepším Kingovým knihám, ale i tak musím ocenit zajímavý nápad a tradičně skvělý příběh.

7 dní (84%) je kniha, na kterou se nezapomíná. Napínavý příběh jihoafrického spisovatele Deona Meyera patří do řady příběhů Benny Griesselovi a je třetí v pořadí. Benny je povýšen mezi nejlepší detektivy JAR, mezi takzvané Jestřáby. Zdá se, že i jeho problémy s alkoholem jsou zapomenuty. Kdosi ovšem nezapomněl, že nebyla vyřešena vražda mladé právničky. A ten kdosi vyhrožuje, že pokud budou policejní složky dále krýt vraha, za každý den prodlení střelí jednoho policistu. Benny je postaven do čela vyšetřování a s každým dnem (a s každým postřeleným nebo dokonce mrtvým policistou) je jeho tým větší a vyšetřování prestižnější. Skvěle vyprávěný příběh vás prostě vtáhne do děje a nepustí, zvláště když je Benny vykreslen jako obyčejný důstojník se svými problémy a ne jako superman.

Slavná kniha jednoho z nejlepších spisovatelů sci-fi Roberta A. Heinleina Hvězdná pěchota (kniha 81%) se dočkala nejen filmového zpracování, ale vyšla u nás i jako audiokniha. Poslech tohoto kontroverzního díla byl pro mě velice milým překvapením. Rozhodně se nejedná jen o vesmírnou střílečku a boj lidstva proti civilizaci „brouků“. Henlein nám předkládá zajímavé názory nejen na armádu, ale především na společnost a demokracii.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

klikni zde