Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"Nově


Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Únor 2020 (č.2), webová verze vydána 16.2.2020

aktualizace...24.2. přidán plakát na bowling ve Všenorech (koná se 24.března)...29.2. přidán plakát na cyklovýlet do Bavorska (koná se 2.-5.června)


Slovo na začátek


Dobrý den vážení čtenáři,

Po dlouhé době zase píši úvodník do Zpravodaje. O čem psát? Co trápí zaměstnance na dráze?

Ve většině drážních firem máme podepsané nové kolektivní smlouvy, které jsou vcelku přijatelné. Kolektivní smlouva se řeší už jen na ČD CARGO, protože má platnost jinou než u ČD a Správy železnic. Nespravedlností je právě u ČD CARGO fakt, že ač je dlouhodobě v plusu, jejich zaměstnanci nedostali na konci roku žádné zvýšené prémie, ač si to určitě svou prací zasloužili. Neboť právě oni tento zisk vytvořili.

Naše základní organizace se, mimo jiné, snaží napravovat některé zařazení pracovišť do tarifních stupňů. Je jasné, že práce na jednotlivých postech v daných profesích musí být zatříděna podle stupně náročnosti práce. To jde samozřejmě velice obtížné, protože co stanice, to trochu jiná práce a jiné nároky na zaměstnance. Proto existují tzv. Kvalifikační katalogy, Katalogy prací, kde jsou všechny profese vyjmenovány a zařazeny do jednotlivých tarifních stupňů. Jsou zde jednoduše popsány určité podmínky, které pokud zaměstnanec splní během své pracovní doby na pracovišti, je zařazen do příslušného tarifního stupně.

Třeba v mezinárodní pokladně na Smíchově jsou zařazeni do tarifního stupně 7, ale podle Katalogu prací ČD jasně splňují zařazení své obtížné práce (mimo jiné musejí umět komunikovat anglicky nebo německy, mají atestaci ČNB pro směnárenskou činnost) do tarifního stupně 8. Jediné co na svoji obhajobu zařazení tohoto pracoviště příslušní zástupci ZAP Českých drah uvedli, že na hlavním nádraží mají 8 TS a mají tam vyšší tržby. Na Smíchově mají zase více prodaných jízdenek. A navíc o výši tržeb se v Katalogu prací nikde nehovoří, tedy pokud mám k dispozici správný výtisk. Po tomto argumentu už vedení ZAPu přestalo komunikovat.

Další marný boj je zařazení výpravčích v Krči do tarifního stupně číslo 10, ač v tomto případě pomáhá i ADP a naši snahu podporuje i vedení stanice. Aby bylo pracoviště zařazeno do TS 10 musí totiž splňovat jednu z těchto podmínek, např.: musí být efektivně jízdou vlaku využito šest a více dopravních kolejí. Pokud tedy dostanete na začátku platnosti nového grafikonu Seznam vlaků pro staniční zaměstnance, kde je uveden každý vlak, jeho čas příjezdu a odjezdu, pobyt na určené dopravní koleji atd., právem předpokládáte, že je vytvořen podle nějakých efektivních zásad. Není. Podle tohoto seznamu můžete mít během dne obsazeno teoreticky třeba sedm kolejí, ale po zpracování plánu obsazení kolejí uvidíte vlaky jen na čtyřech nebo pěti. Tady je totiž důležité to slovo efektivně. Sami víte, že tyto plány jsou jen teoretickým hraním si s vláčky. Skutečnost je pak mnohdy úplně jiná a často vám nestačí ani sedm kolejí. Dalším z možných kritérií pro zařazení do TS 10 je intenzita dopravy. Tady musí stanice splňovat 100 vlaků za 24 hodin. V Krči jich je to něco mezi 80 až 95. Takže nesplňuje. Ovšem do té doby než buď neočekávaně (v důsledku mimořádností) nebo zcela očekávaně (výluky) začnou jezdit přes stanici odklony. V minulosti nám bylo vysvětleno, že jde o nárazové jednotlivosti, které se nepočítají. Dalším (a ne posledním) ukazatelem zařazení pracoviště do TS 10 je počet rozřazených vozů. Ač se v Krči především v pracovních dnech posunuje třeba tři, čtyři hodiny, rozposunujeme maximálně okolo 20 vozů. Důvodem je, že se posunuje především s drobnou mechanizací (MUV, SVP, MVTV) a ta se nepočítá. Prostě máme v Krči smůlu.

V současnosti Správa železnic připravuje nový Katalog prací, protože ten současný už nevyhovuje. Kamenem úrazu je podle mě především to, že výpravčí jsou zařazeni pouze do tří tarifních stupňů. A to na rozmanitost práce výpravčích v jednotlivých stanicích rozhodně nepostačuje. Co přinese nový a od kdy bude platit, se ještě neví, ale zařazení do jednotlivých TS asi nebude nikdy spravedlivé. A určitě si bude zase někdo stěžovat, jako teď já.

Jsem už na dráze více jak 30 let (ach jo) a zatím nejspravedlivějším (ale i poněkud složitým) systémem zařazování jednotlivých pracovišť do TS, bylo v devadesátých letech bodování výkonů stanic. Vysvětlím. Za každou činnost (projíždějící vlak, končící vlak, začínající vlak, posun, zmanipulovanou spěšninu, prodaný lístek, vyplněný nákladní list atd.) dostala jednotlivá profese, která se na úkonu podílela (třeba výpravčí) určité bodové ohodnocení. Pokud jste dosáhli určitého bodového ohodnocení, které zajistilo vyšší TS, dostali jste ji. Samozřejmě se vše přezkoumalo a přepočítalo na vyšších místech. Uvedu příklad současného zařazení. Třeba na té Krči. Výpravčí může jezdit třeba po pěti kolejích (nebo mimořádně i po sedmi), bude posunovat celý den (ale jen s mechanizací a vozů rozposunuje třeba 150) a vlaků bude mít 98. To vše do čtyř směrů. To znamená, že se prakticky nezastaví. V jiné stanici (dejme jí název X) odjede 101 vlaků do dvou směrů na dvoukolejce a má desítku.

Tak dost brečení. Utírám slzu. V novém roce přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví. To je přeci důležitější než nějaké zařazení do tarifních skupin.

Pavel ČermochSchůze závodního výboru dne 7.2.2020Schůze se konala v žst.Praha Vršovice od 8 hod.


1) SŽDC (nově SŽ)

- Stanice Čísovice by měla být zapojena do DOZ Vrané, zhruba v půli roku, záleží jak rychle zvládne ČD Telematika zřídit rádiové spojení

- Redukce výhybkářů (Čísovice, Zbraslav, Měchenice), půjdou do Dobříše, nikdo nebude propuštěn

- Na SŽDC vysoutěženy místa na KOP: Rajecké T., Darkov, Jeseník, Číž

- Nový katalog prací - byl připomínkován, čeká se na reakci zaměstnavatele

2) Cargo

- 13.2.bude další kolo vyjednávání (stará kolektivní smlouva platí do 31.3.)

- hospodářský plán za loňský rok splněn, žádné odměny v provozu, nadále probíhá hledání úspor

3) Důchodci

- Výlet do Nár.techn.muzea na výstavu Jawa se vydařil

- Jsou změny v plánu akcí klubu důchodců na tento rok, nový plán bude dodán

4) Organizační a různé

- distribuce příspěvku na režijku našim členům bude oficiálně zahájena 13.2.2020

- plakát na bowling bude dodán do konce tohoto týdne

- úvodník do Zpravodaje napsal Čermoch

ze zápisu vybral Dvořák Pavel

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.


Březen - 6.3.2020 Smíchov

Duben - 3.4.2020 Vršovice

Květen - 7.5 2020 Smíchov (změna svátky)

Červen - 5.6.2020 Vršovice

Červenec- Srpen jen v případě nutnosti

Září - 4.9.2020 Smíchov

Říjen - 2.10.2020 Vršovice

Listopad - Konference Smíchov (termín bude upřesněn)

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí
Vstupenky do Cinema City


březen - Bowling
3.dubna - Společenský večer s ubytováním - pivovar Kocour Varnsdorf
II.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze
konec května - VI.ročník memoriálu Josefa Kotta Vrané nad Vltavou (s ADP)
2.-5.června - Výlet na kolech Cheb - 4 dny
červen - Bowling
červen - Parní vlak - dětský den
IV.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze
22.-25.září - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny
říjen - Bowling
9.října - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice
listopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích
prosinec - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v Praze


Schůze klubu důchodců dne 21.1.2020
Dne 21.1.2020 se konala první schůze klubu důchodců v tomto roce, jako obvykle v restauraci „U Kozla“ na Žižkově.

Tentokrát jsme se sešli v docela hojném počtu,neboť každý byl zvědavý na plán výletů našeho klubu na rok 2020. Schůzi zahájil předseda klubu pan Polák, poté předal slovo panu Kácovskému. Ten nás seznámil se současnou problematikou na železničních stanicích i na dráze. Dále nás informoval o používání režijních výhod v tomto grafikonu vlakové dopravy. Pak nám představil pan Polák i novou členku našeho klubu.

Poté nám rozdal program akcí na jednotlivé měsíce na tento rok. K těmto akcím proběhla diskuze. První akce se koná již v lednu dne 23.1.2020 - návštěva Národního technického muzea - výstava Jawa. V únoru 20.2.2020 se koná projížďka vlakem po pražském Semmeringu do Hostivic-odjezd v 9,38 hod.z Prahy hl.n. V březnu 26.3.2020 by měla proběhnout akce, výlet do Holic-návštěva afrického muzea Dr.Emila Holuba (jelikož je muzeum otevřeno pouze v sezoně, mimo sezonu musí být účast minimálně 20 osob) bude tato akce na příští schůzi upřesněna, nebo bude navržen náhradní program.

Po diskuzi jsme se rozešli, příští schůze se bude konat 18.2.2020.

zapsala a fotila Vlasta Šulcová
Trvalé nabídky :
Upozornění !


V případě nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží

vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145
(8.00 - 14.30)

Předplatné vstupenky do Cinema City


(omezené množství)
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici
u paní Charvátové na Smíchově
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114
a paní Dvorské na Hlavním nádraží
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200
Cena je za 2 kusy 200,- Kč.
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Aktuálně chystané akce:
Distribuce příspěvku na režijku


1000,- Kč

Příspěvěk na režijku se vyplácí od 13. února 2020 (komu nebyl doručen) po telefonické domluvě,
na Smíchovském nádraží (tel: 972 226 114)
(pracovní dny cca 8.00 - 14.30)


24.března 2020

Bowling Všenory


3.dubna 2020

Pivovar Kocour Varnsdorf


2.-5.června 2020

Cyklistické putování Bavorskem


Ohlédnutí za proběhlými akcemi :


23.ledna - návštěva Národního technického muzea - výstava Jawa

Dne 23.1.2020 jsme navštívili výstavu v Národním technickém muzeu, pořádanou k 90. výročí značky Jawa. Bohužel o tuto akci nebyl velký zájem, zúčastnili se jí pouze 4 členové našeho klubu a 2 nečlenové.

Výstava nás seznámila s dějinami výroby tradičních motocyklů Jawa u nás. Značka Jawa je kombinací prvních dvou písmen příjmení zakladatele firmy ing.Janečka a značky Wanderer - výroba motocyklů byla v Československu zaregistrována již v roce 1929.

Jawa byla původně zbrojovka, která vyráběla ruční granáty a kulomety - hned u vchodu na výstavu nás přivítal kulomet vzoru 24, vyráběný v této zbrojovce od roku 1928. Protože však armáda přestala odebírat tyto kulomety, přešel ing.Janeček na výrobu motocyklů, ve 30.letech přešel i na výrobu osobních automobilů Minor-rovněž zde byl automobil vystaven.

Pozdější výroba se dotkla rovněž i výroby leteckých motorů, hlavní výroba se však soustředila na výrobu motocyklů. Po jeho smrti v této výrobě pokračoval i syn Karel Janeček - po druhé světové válce však zůstal v zahraničí a výroba motocyklů byla znárodněna. Výroba motocyklů však probíhala i nadále a to několika směry - plochá dráha, motokros, silniční závodní motocykly, ale i cestovní motocykly.

Je zde vystaveno mnoho typů motocyklů, trofeje ze závodů i jezdecká výstroj. Jsou zde i motocykly, na nichž jezdili nejznámější naši závodníci Fr.Šťastný a Gustav Havel. V 50.letech byla Jawa ve špičce motocyklových výrobců, exportovala do celého světa. Celkem bylo vyrobeno přes 3 miliony motocyklů. V listopadu 2018 byly představeny tři nové verze motocyklů Jawa vyrobené v Indii, kam prodal český majitel práva na tuto značku, a Indové zahájili vlastní výrobu.

Vstupenka nás opravňovala nejen k návštěvě této výstavy, ale i ke vstupu do jiných expozic NTM, který jsme využili a prohlédli si i jiné exponáty v muzeu (vývoj jízdních kol, vývoj motocyklů i od jiných výrobců, vývoj motorů do letadel, vývoj automobilismu a v neposlední řadě i prohlídka vystavených parních lokomotiv a salonního vozu).

Výstava se nám líbila, škoda, že se nás nesešlo více.

zapsala a fotila Vlasta Šulcová
Nové podnikové kolektivní smlouvy

U ČD Carga byla nová kolektivní smlouva podepsána 13.2.2020

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1.4.2020. U zaměstnanců s tarifní mzdou tak dochází k měsíčnímu navýšení mezd cca o 1000 – 1500 Kč. Dále byla dohodnuta úprava výše podílu příspěvku zaměstnavatele na stravování a úprava výše stravného. Současně dochází k úpravě dalších souvisejících norem, např. čerpání prostředků z centrálního sociálního fondu.

20.února proběhne technické čtení všech dnes podepsaných dokumentů. Po tomto datu budou následně zveřejněny jak kolektivní smlouva, tak směrnice pro osobní ohodnocení, tak katalog zaměstnání.Proč být v odborech - OSŽ?
CO ZABEZPEČUJÍ ODBORY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI ?

- OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR)
- zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy - SP ČR, KZPS ČR
- připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeb zaměstnanců (prostřednictvím ASO)
CO ZABEZPEČUJE OSŽ NA PODNIKOVÉ ÚROVNI ?

- vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS), s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance
- prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru OSŽ (NeRV OSŽ) jedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní normy zaměstnavatele
- provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích zaměstnavatelů
- využití volného času, sportovní a kulturní činnost, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP - další informace na: http://rekreaceosz.cz
ČLENŮM OSŽ NABÍZÍME:

- nepřetržitý právní servis (krizová linka - tel.: 602 262 544 ) při vzniku mimořádné události (MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů;
- bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ (ŘPP OSŽ);
- bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR (SON ČR, tel.: 224 463 343), další informace na: https://son.cz a e-mailu: info@son.cz;
- bezplatnou prvotní poradu v občanském (soukromém) životě (v rozsahu do 60 minut) v následujícíchoblastech: rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, dopravní (silniční) nehody, dědické právo, insolvence + exekuce - tel.: 733 785 003
- unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc);
- výhodná pojištění (soukromá) - pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění - Kooperativa pojišťovna, a.s. - tel.: 957 134 091
- zastupování zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti jejich šetření;
- právní podporu a metodickou pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP;
- vzdělávání pro funkcionáře ZO OSŽ a pro všechny členy OSŽ výuka práce na PC (vícedenní kurzy);
- informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní Magazín Obzor a informačního systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou.převzato ze stránek OSŽ, článek Proč být v odborech - OSŽ?,
z 8.ledna 2020, zkráceno

http://www.osz.org/index.php/o-nas/proc-byt-v-odborech


Čtenářský koutek Pavla Čermocha


"únorový"

Norský spisovatel, skrývající se pod pseudonymem Samuel Bjørk, dal svou prvotinou v roce 2013 vědět světu, že severská detektivka není jen Nesbø. První kniha jeho detektivní série má název V lese visí anděl (85%). Nejprve nás spisovatel seznámí s detektivem Holgerem Munchem, který kdysi vedl elitní jednotku vyšetřovatelů. Do této jednotky patřila i Mia Krugerová, ale po jejím excesu, kdy zastřelila podezřelého, se jednotka musela rozpustit a sama Mia byla suspendována. Jenže Norskem otřese série nebývalých vražd. Krátce po sobě jsou nalezeny mrtvé dvě šestileté dívky. Veřejnost tlačí na urychlené vyšetření případu, a tak je Munch znovu pověřen sestavením elitního vyšetřovacího týmu. Tato mrazivá detektivka má spád od začátku až do konce. Myslím, že co se týče hodnocení, mohlo by být i přes 90%. Určitě si opatřím i další díly.

Už jsme si zvykli, že se dnes vydávají další pokračování úspěšných knih. Proč ne. Stejně je tomu i u českého autora Jana Bauera. Páté pokračování příběhů dominikánského mnicha Pavla ve službách Karla IV. nás zavede do doby, kdy se panovník konečně dočká následníka, malého Václava. Pavel se snaží omezit sílící snahy Karlova zetě, Habsburka Rudolfa IV., o mocenské povznesení. Na základě historických událostí je zde rozehrán jeho mocenský příběh a pád. Kniha Pád císařova zetě (83%) je oddechové čtení, ale navíc se něco dozvíte o českých dějinách. Úspěšná série Jana Bauera pokračuje ještě dalšími příběhy a má celkem osm pokračování.

V další knize o příbězích speciální jednotky Sigma budeme cestovat za záchranou světa prakticky po celém světě. Do odlehlé části Mongolska se zřítí družice. Ta měla za úkol sledovat kometu a zaznamenávat její vyzařovanou energii. Před dopadem ovšem družice odešle zajímavý snímek. Je na něm zničené východní pobřeží Spojených států. Ten samý den dostane vědec ve Vatikánu balíček, který obsahuje mimo jiné varování o konci světa za pouhé čtyři dny. Sigma se ihned dává do práce. Kniha Boží oko (87%) se čte sama a můžu jen doporučit.

Australanka Liane Moriarty je autorkou světového bestselleru Sedmilhářky . Ten jsem bohužel ještě nečetl, ale dostala se mi do ruky její kniha Tři přání (75%). Sice je to román především pro ženy, ale proč si nepřečíst také jiný žánr. Hned na začátku musím přiznat, že mě kniha překvapila propracovaností všech postav i samotného příběhu a velkou čtivostí. Rozhodně bych knize dal nejméně 80%. Jedná se o příběh trojčat, sester Gemmy, Lyn a Cat, jejichž osudy jsou úzce propleteny. Každá je sice jiná, ale všechny vlastně touží po hodném muži, po dětech nebo po úspěších v práci.

Kniha Temné lesy (88%) amerického spisovatele Harlana Cobena nám vypráví hned na začátku o vraždě čtyř mladých lidí, která se stala na letním táboře pro mladé. Je to sice již dvacet let, ale Paul Copeland, který tehdy přišel o sestru, stále hledá co se tehdy vlastně stalo. A hlavně proč? Dnes je Paul okresní státní zástupce a dostane se tak k tělu zavražděného muže ve středních letech. Pozná v něm jednoho z kamarádů, který měl být tehdy zavražděn a jehož tělo se nikdy nenašlo. Stejně tak jako tělo jeho setry. Současně vyšetřuje znásilnění mladé ženy na vysokoškolských kolejích. Tato detektivka je jedna z nejlepších, které jsem v poslední době četl. Propracovaný příběh i postavy způsobí, že knihu neodložíte, dokud ji nepřečtete.

Kniha Toma Egelanda je třetím pokračováním příběhů o Bjornu Belto, archeologovi, který se tentokrát zaplete do dobrodružství, které se týká tzv. Luciferova evangelia. V Kyjevě je objeven starý rukopis, který Belto tajně vyveze do Norska. Když se začne zajímat, co vlastně starý rukopis obsahuje, začínají umírat lidé. Rukopisu se totiž chce zmocnit záhadná sekta. Dozvídá se, že další část rukopisu měl ve vlastnictví italský vědec, který i se svou dcerou záhadně zmizel kolem roku 1970. Kniha Luciferovo Evangelium (87%) je zcela jistě zatím nejlepší knihou série.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

klikněte zde