Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Září 2020 (č.9), webová verze vydána 10.9.2020Slovo na začátek


Milé kolegyně, milí kolegové,

v dnešním úvodníku se zamýšlím nad tím, že si my lidé myslíme, že jsme pány nad tímto světem, ale každý den vidíme, že to tak není.

Od března letošního roku celý svět postihla pandemie viru Covid 19 s katastrofálními následky a obrovským počtem úmrtí. Na konci jara počet mrtvých i nakažených začal po mnoha omezeních klesat, už to vypadalo, že hlavní vlna nákazy pomine. V poslední době opět počet nakažených rychle roste, dnes nikdo neví jak tato pandemie dopadne.

Další příklad, že nemáme vše pod kontrolou, je výbuch skladu s průmyslovým hnojivem v Bejrútu, kde bylo srovnáno půl města se zemí a zahynulo mnoho obyvatel. Každodenní počet dopravních nehod na našich silnicích v přehuštěném dopravním provozu, kdy se nesmyslně vozí mnoho zboží, které se mohlo vozit po železnici, ukazuje, že něco není v pořádku, a že pán tvorstva, člověk, udělal věc, na kterou nemůže být ani náhodou pyšný. Několik vážných nehod na železnici během deseti dní ukazuje, jak je práce na dráze zodpovědná a jak málo stačí k tomu, aby se stalo neštěstí. Nechávám bez komentáře, že dnes někdo vjede na železniční přejezd v době, kdy je spuštěna výstraha pro účastníky silničního provozu, nebo když řidič na silnici jede úmyslně na červenou, nebo předjíždí na zákazu a ještě nevidí kam vůbec jede. Proto době buďte ne jednou, ale několikrát opatrní jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě, ať vždy dojedete nebo dojdete tam, kam chcete.

Hezký den, hodně zdraví a štěstí vám přeje

Jan Palkoska - výpravčí železniční stanice Vrané nad Vltavou
První schůze klubu důchodců po prázdninách se bude konat dne 15.9.2020, tradičně u Kozla.
Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020
Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod.


Říjen - 2.10.2020 Vršovice

Listopad - Konference (termín a místo budou upřesněny)

Prosinec - 4.12.2020 Vršovice
Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)
Celoročně:

Permanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta Praha
Permanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na Barrandově
Plavenky do bazénu v Podolí


22.-25.září - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny
říjen - Bowling
9.října - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice
listopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích
prosinec - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v PrazeTrvalé nabídky :
Permanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"Permanentky na hokej


na domácí utkání klubu HC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"
Vzhledem k tomu, že prakticky vypadlo jedno čtvrtletí vzhledem ke Koronavirové situaci, máme ještě k dispozici dost předplacených plavenek do plaveckého bazénu v Podolí a do Aquaparku na Barrandově.

Nyní lze proto odebrat 4 plavenky za čtvrtletí s okamžitou platností.
Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání.

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831
email: zovrsovice@seznam.cz


Aktuálně chystané akce:
22.- 25.září 2020

Cyklistický výlet do jižních Čech


9.října 2020

Bořetice - sklípek


U Správy železnic zahájeno vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2021 :


30. 6. Předložen návrh nové PKS

Dne 30.6.2020 generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA předložil odborovým organizacím návrh Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021 (během jednání o 3.změně stávající PKS).

4. 9. Společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ

Proběhlo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020. Konkrétně k: Podnikové kolektivní smlouvě SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací.

V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu.

Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak.

U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
- Doby platnosti PKS
- Kondiční program vs Kondiční pobyty
- Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
- Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
- Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
- Výše tarifních mezd
- Příplatek za zaškolování
- Odměňování zaměstnanců HZS
- Výkonová odměna
- Zvláštní odměna
- Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci).

Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19.

Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.Zdroj naleznete zde:

(druhá) společná informace z kolektivního vyjednávání je převzata ze stránek OSŽ:

https://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/5636-2-spolecna-informace-o-kolektivnim-vyjednavani-o-pks-2021-u-sz-ke-dni-4-9-2021Koronavirus v Česku:


Jak se mění křivky nárustu nemocných ke dni vydání Zpravodaje?
(Aktivní případy.)

Česko

do 23.4.2020

do 30.5.2020

do 28.6.2020

do 10.9.2020


Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 naleznete zde:

tabulky jsou převzaty ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countriesČtenářský koutek Pavla Čermocha


"zářijový"

Poslední část tetralogie Jana Drnka o jiné druhé světové válce nese název Žáby na prameni (71%). Po německé ofenzívě v Polsku a zajmutí statisíců sovětských vojáků se druhosledové sovětské armády dávají na pochod a zatlačují Němce zpět na západ. Tentokrát je ve Stalinových plánech i přepadení Československa. Dvě sovětské armády se snaží dostat přes Těšínsko na naše území. Současně probíhají politická jednání Malé dohody o užším propojení států. Poslední díl má poněkud nižší hodnocení, ale rozhodně není horší. Autor si opět pohrál se známými osobnostmi nejen našich dějin a zamýšlí se nad historií české státnosti.

Kniha Hlubinná bouře (83%) amerického spisovatele Lincolna Childa zapadá do spisovatelova naturelu. Zajímavý nápad, skvěle odvedená práce a tak dále. Child napsal spoustu knih podobného odpočinkového ražení. Tato je první knihou jeho série Jeremy Logan. Bývalý vojenský lékař dostal nabídku, aby léčil na vědecké podmořské stanici. Po sestupu do stanice zjišťuje, že vše je trochu jinak. Podmořská stanice je supermoderní a obrovská a hlavně tu vše řídí armáda. A původní informace, že pod hladinou je potopená Atlantida, je také lživá. Hodnotil bych tentokrát kolem 75%.

Román Dana Browna, známého především bestsellerem Šifra mistra Leonarda, Pavučina lží (82%) nás zavede do vysoké americké politiky. Je před volbami, takže se vše hodí k získání bodů u voličů. Vesmírné agentuře NASA se po mnoha nezdarech podaří významný objev. V ledovci v Arktidě se podaří nalézt a poté i vyzdvihnout velký meteorit se zkamenělými živočichy. K potvrzení objevu jsou přizváni i nezávislí odborníci a dcera hlavního prezidentova soupeře ve volbách Rachel Sextonová. Zpočátku je vše jasné. Meteorit je jasný důkaz mimozemského života. Pak se ale začnou narůstat pochybnosti o pravosti objevu. Opět mistrně provedená práce Dana Browna u které se nebudete nudit.

Minule jsem vám představil první kriminální román s hlavním představitelem psychologem Josephem Oˊ Laughlinem. Dosud vyšlo celkem šest těchto skvělých detektivek. V pořadí třetí má název Střepy (92%!). A hodnocení čtenářů na stránkách www.databazeknih.cz naprosto odpovídá. Joseph je policií požádán, aby na rozmluvil ženě skok z mostu a zabránil tak sebevraždě. Žena však skočí. Vše je na první pohled jasné. Neúspěšné podnikání a dluhy jsou důvodem k sebevraždě. Joseph si to však nemyslí. Je přesvědčen, že ženu někdo ke skoku donutil. Vzlášť když je za několik dní nalezena mrtvá i kamarádka první ženy. Skvělý akční krimi příběh.

Arnošt Vašíček je známý český záhadolog, který spolupracoval s Českou televizí na několika dokumentech a také krimiseriálech. Jeho bohatá vydavatelská činnost a popularita dala vzniknout i několika audioknihám. Jednou z nich je i Ztracená brána (kniha 78%). Pod Starým Městem pražským se v podzemních prostorech začal objevovat neznámý tvor, který napadá lidi. Vzápětí začínají umírat lidé na povrchu, kam tvor rozhodně nevylézá. Vyšetřovatelé zprvu odmítají povídačkám o záhadném humanoidovi věřit. Nález podivných symbolů a listu neznámé rostliny, je přesvědčí, že vše má spojitost s tajemným Voynichovým rukopisem.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf):

klikněte sem