Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"https://www.oszvrsovice.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Kdo z vás má v chytrém telefonu aplikaci Instagram, může si nás nově najít pod jménem oszvrsovice. Nově se podařilo propojit naše webové stránky s naší skupinou na sociální síti Facebook a nově i Instagramu. Na úvodní stránce našeho webu v levém horním rohu jsou umístěny favicony sociálních sítí Facebook a Instagram. Po kliknutí na tyto favicony dojde k automatickému odkazu na naše profily na sociálních sítích.
prosinec 2022 (č.12), webová verze vydána 10.12.2022


Konference naší základní organizace OSŽ ŽST Praha Vršovice dne 24.11.2022


Konference se uskutečnila v kulturním sále ŽST Praha-Libeň. Předseda Kácovský uvítal přítomné hosty a členy naší ZO a zahájil konferenci. Přečetl návrh programu a nechal o něm hlasovat. Program byl schválen. Poté proběhla volba mandátové a návrhové komise.

Předseda přednesl projev (viz níže), pak vystoupil Radek Nekola, 1. místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo OSŽ. Mluvil o tom, že nás covid izoloval, lidé se naučili více spoléhat na média a chytré telefony. Nyní se konečně rozbíhá osobní setkávání a OSŽ tradičně podporuje kulturní a sportovní akce. OSŽ se rozhodlo ochránit část prostředků před znehodnocením inflací a nakoupilo státní dluhopisy s minimálním rizikem. OSŽ se rozhodlo převést část rekreačních zařízení převést na režim apartmánů, kde mohou členové ušetřit za stravování a je jim samozřejmě jako členům OSŽ poskytována sleva. Skalka v Rajeckých Teplicích je stále v majetku OSŽ, poté co SŽ zrušila zahraniční KOP nelze tento objekt ekonomicky provozovat. Nyní se chystá dvouletá konzervace za účelem kompletní rekonstrukce zaměřené na energetické ztráty. Byly uzavřeny PKS u železničních podniků a dále byla zažehnána hrozba, že nebude trakční energie a její cena byla zastropována.

Dále vystoupil Petr Pavlík, přednosta osobní stanice Praha Smíchov, ČD a.s.- České dráhy mají zajištěnu práci v rámci Středočeského kraje do roku 2029, nyní u nás nejsou signály o rušení pracovních pozic. Komplikací pro provoz jsou stavby SŽ, ve stanicích jsou upřednosťovány komerční prostory před pokladnami. Významnou stavbou, která bude zahájena 1.7. bude rekonstrukce nádraží Praha Smíchov, dále se počítá s přestavbou bývalého dopravního pavilónu ve Vršovicích, který je ve vlastnictví ČD, pak se tam přestěhuje část zaměstnanců ČD z provozní budovy na Hlavním nádraží.

Konferencí byly schváleny tyto dokumenty: účetní uzávěrka ZO za rok 2021, zásady hospodaření ZO na rok 2023 a návrh rozpočtu ZO na rok 2023. Následně byl dán prostor na dotazy účastníků a diskuzi. Po diskuzi předseda ZO ukončil oficiální část konference a pokračovala volná zábava s občerstvením.

zapsal a foto: Pavel Dvořák

Projev předsedy na konferenci


Vážení kolegyně kolegové,vážení hosté.

Po 3 letech zaviněných pandemií se scházíme zde v Praze Libni, abychom zhodnotili co se za tuto nezvykle dlouhou dobu událo a vy jste byli informováni jak Závodní výbor pracoval a bude pracovat v dalším roce.

Naše konference se jako vždy koná v listopadu a to na nezvyklém místě tady v sále v Libni jelikož sál na Smíchově již není k dispozici pro tyto účely a nové prostory se velice těžko sjednávají.

A teď již o naší činnosti Po loňských volbách se náš Závodní výbor obměnil do zasloužilého odpočinku odešli 3 členi starého výboru a na jejich místa byli zvoleni nový kandidáti. Jsem velice potěšen , že i tito mladí lidé mají zájem pracovat pro odbory a i ve svém volném čase se věnovat problémům ostatních zaměstnanců. Takže náš ZV má nově 15 členů.

Do čela jsem byl zvolen já moji zástupci jsou Pavel Dvořák (za SŽ), Josef Hahn (za ČD) a Petr Skrečka (za ČD Cargo). Z našeho výboru byli delegováni i 3 členové na sjezd OSŽ který se konal v letošním roce v dubnu. Dále máme zastoupení v podnikovém výboru ČD Cargo a další naši zástupci pracují v příslušných provozních výborech na vyšší úrovni. Na této práci je vidět, že patříme k organizaci o které ví celá republika.

A proto s hrdostí můžu prohlásit, že náš Zv je v dobré kondici a daří se nám plnit dané úkoly které jsme si odhlasovali na sjezdu OSŽ. Dále se nám daří v spolupráce s vedoucími pracovníky. Někdy to jde složitě, ale snažíme se dělat maximum aby naší členi byli spokojeni na pracovišti a měli za tuto práci důstojnou odměnu. Není to jednoduchá cesta. Jak všichni dobře víte nedostatek pracovníků je všude a po letech kdy bylo dostatek pracovních sil a někdy se až nesmyslně se propouštělo dnes tyto lidé chybí. Ať jsou to posunovači, pokladní ale dnes již i výpravčí. Mnozí z vás udržují chod železnice i za cenu svého vlastního volna a to formou přesčasů a o toto se snaží OSŽ bojovat aby každý kdo je zaměstnám na železnici měl i dostatek volného času ale také za svoji práci byl dobře odměněn. Asi všichni víte , že našim vrcholným představitelům jak v ČD a ČD CARGO se povedlo dotáhnou kolektivní smlouvy do konečné fáze a to již v nezvyklé brzké době. Jen kolektivní smlouvu u SŽ blokovala ADP. Ale i zde vše dopadlo dobře. A co se nám nejvíce daří v naší ZO a na co můžeme být hrdí jsou pojistky na tzv blbost.

Slyšel jsem názor ,že nelze takto všechny pojistit a mít vše pod kontrolou. S pýchou všem odpovídám že to udělat lze a za to bych chtěl zde poděkovat Pepovi Hahnovi který tuto nelehkou agendu vede. Letos se k nám hlásí mnoho lidí a to nejen kůly pojistce ale také proto ,že máme mnoho akcí jak se zabavit ať již je to bowling (kde se schází hlavně mladší zaměstnanci) a nebo ZOO, návštěva divadel, pernamentky na fotbal atd. Protože nejen prací je člověk živ. To vše dělají moji kolegové a i jim za to patří veliké poděkování.

V neposlední řadě co se nám daří je spolupráce s důchodci tedy abych nikoho neurazil se seniory. Oni před námi dělali tuto práci a na na nás je dnes jim toto vracet. Daří se nám to a mám vždy velkou radost když tyto lidé přijdou a řeknou neděláte to špatně. A co nás v příštím roce čeká. Asi zase nelehká práce hlavně práce s lidmi a mnoho výměny názorů se zaměstnavatelem, ale i snad trocha sportu kultury, a akciček pro naše zaměstnance.

Všem kteří jste se dnes zúčastnili tohoto zasedání přeji aby jste se zde cítili jako doma a po konferenci se i trochu pobavili a za rok se těším na další setkání s Vámi.

Děkuji za pozornost, Ladislav Kácovský, předseda ZO

Klub seniorů naší ZO
Dne 15.11.2022 proběhla schůze klubu důchodců v restauraci ,,U Kozla" na Žižkově.

Program schůze nebyl stanoven, setkání 14-ti členů proběhlo v přátelském posezení. Pokladní vybrala od většiny přítomných členů příspěvky na příští rok.

Poslední schůze v tomto roce se koná 20.12.2022 opět v této restauraci, všichni jste zváni.

Vlasta ŠulcováSchůze Závodního výboru v roce 2023:
leden - 10.1. Vršovice

únor - 7.2. Smíchov

březen - 7.3. Vršovice

duben - 11.4. Vršovice

květen - 9.5. Smíchov

červen - 6.6. Vršovice

červenec a srpen - pouze v případě nutnosti

září - 5.9. Vršovice

říjen - 10.10. Smíchov

listopad - konference - datum bude oznámeno

prosinec - 12.12. Vršovice
Trvalé nabídky :
Poukazy do Cinema City


nová cena 75,-Kč


Pojištění škody způsobené zaměstnavateli


Kulturní tipy Pavla Čermocha na prosinec


Na ukrajinský seriál Sluha národa (70%), který je všeobecně známý díky tvůrci a hlavnímu představiteli, jsem byl dost zvědav. Volodymyr Zelenskyj zde hraje profesora historie na střední škole, který se nechá unést neutěšenou politickou situací ve své zemi a před studenty začne vysvětlovat proč je tomu tak a jak vše změnit. Studenti vše natočí a začnou si video posílat přes sociální sítě. Profesor historie tím získá spoustu příznivců, kteří se složí i na volební kampaň. Volby nakonec vyhraje a tak je před ním, aby skutečně zatočil s obrovskou korupcí, zadlužeností a klientelismem a přiblížil tak Ukrajinu Evropské unii. První řada je skvělá a dost jsem se pobavil. Druhou řadu jsem neplánoval zhlédnout, ale nakonec jsem byl zvědavý jak to celé dopadne. Druhá řada je plná polických intrik prezidentových oponentů, kteří mají za zády všemocné oligarchy. Kupodivu ani druhá série není špatná. Třetí řada má jen tři díly. A je vidět, že jsou vlastně součástí Zelenského předvolební kampaně, po které se skutečně stal prezidentem Ukrajiny.

Dvojice knih od americké spisovatelky Lois Lowryové patří do čtyřdílné série Dárce, která je určena především pro děti. Není od věci si říct, že své si po jejich přečtení odnesou i starší čtenáři. První díl má název celé série, tedy Dárce (86%). Hrdinou je dvanáctiletý Jonas, který žije ve světě, kde neexistují barvy, city, války jenom šeď. Ve dvanácti je každému vybráno povolání a v dospělosti přidělena partnerka. Děti jim pak přidělí speciální komise. Jonasovi je přiděleno nezvyklé povolání, příjemce paměti. Tento člověk jediný zná pravdu o minulosti. A Jonas těchto informací náležitě využije. Na motivy byl vytvořen i stejnojmenný film. Druhý díl jsem bohužel neměl k dispozici a knihy naštěstí na sebe přímo nenavazují. Takže jsem sáhl rovnou po třetím dílu s názvem Posel v temném lese (86%) Jonas je zde hlavou vesnice, kde si lidé, i všelijak tělesně postižení, vždy pomáhali. Vesnice je obklopena nepřátelským lesem, který některé lidi do vesnice pustí, ale už ji nesmí opustit. Jediný, který dokáže lesem neomezeně cestovat je malý Matty. Obyvatelé vesnice se ale začnou měnit. Už nechtějí přijímat další uprchlíky z okolního světa a dělit se s nimi o jídlo a přístřeší.

O českých důstojnících (Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek), bojujících proti okupaci během druhé světové války bylo napsáno několik knih. Tajemství tří králů (91%) Petra Kettnera a Ivana M. Jedličky se věnuje nejen jejich odbojové činnosti, ale pátrá i po osudech jejich spolupracovníků. Tato kniha (i ostatní věnující se nekomunistickému odboji) mohla vyjít až po listopadu 1989. Komunisté se snažili po převzetí moci v 1948 bagatelizovat význam odboje od roku 1938 do června 1941 a jeho protagonisty nemilosrdně odstranili. Komunisté totiž začali protinacistický odboj až po napadení SSSR.


verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf)

klikni zde