Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

Web
základní odborové organizace
OSŽ Vršovice

"https://www.oszvrsovice.cz/"

Diskuze v rámci ZO
na facebooku

webu základní organizace
"https://www.facebook.com/
groups/1342497295932605/"Archiv
Zpravodaje
"http://railian.com/
Zpravodaj_archiv.html"

Říjen 2022 (č.10), webová verze vydána 30.10.2022


Slovo na začátek


Vážení čtenáři Vršovického zpravodaje,

po nějaké době si Vás opět dovoluji přivítat u dalšího čísla Vršovického zpravodaje. V dnešní hektické době, kdy se situace mění dnes a denně a jistoty všedního dne se jakoby vytráceli, Vás rozhodně nechci nějakým způsobem strašit obavami o budoucnost.

Je naopak potřebné se obklopit tím co je stálé, jisté a spolehlivé!

Pro většinu z Vás, jako zaměstnance některé ze společností, které působí na tuzemské železnici (Správa železnic, České dráhy a ČD Cargo) je jedna z jistot, která jistě zůstane beze změny – OSŽ.

OSŽ to není jen ta páka na zaměstnavatele ohledně uzavření kolektivní smlouvy (byť se třeba někomu nemusí líbit výše procentuálního nárůstu mzdy na příští rok. Vždy je to ale dáno oboustrannou dohodou mezi zaměstnavatelem – co on může maximálně nabídnout a na druhé straně co můžou odborové organizace minimálně požadovat. Laicky řečeno „ber, nebo nech být“). Ale o tom snad někdy příště…

OSŽ je ale především Vaše ochrana při práci a i pro mimo pracovní život. Díky členství v OSŽ můžete čerpat výhody jako první je právní pomoc, které je Vám v případě pracovněprávního sporu k dispozici, dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Tj. vnikne-li díky Vašemu jednání zaměstnavateli škoda a nemusí být jen hmotná, pokryje uzavřená pojistka od OSŽ možnou škodu. Vzhledem k výši pojištění a k rozsahu, který pokrývá, je jen tato nabízená výhoda prostě k nezaplacení! Ale to není jistě vše, i mimo pracovní dobu Vám díky svému postavení, může nabídnout OSŽ zvýhodnění v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů, pojištění vozidel a cestovní pojištění.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za Váš čas a přeji Vám příjemný přicházející podzim a klidné dny.

Josef Hahn, člen ZV OSŽ Praha Vršovice

24.listopadu 2022

KonferenceTermíny schůzí Závodního výboru
Většinou první nebo druhé úterý v měsíci, začátek v 8 hod.


Listopad - 15.11.2022 změna na 8.11.2022 Vršovice

Prosinec - 6.12.2022 Vršovice
Klub seniorů naší ZO
Dne 20.9.2022 se konala pravidelná schůze důchodců v restauraci ''U Kozla'' na Žižkově.

Sešlo se nás docela dost,ale opět jen členové, kteří mají zájem o současném dění na železnici. Paní Hanzlová se nedostavila, tudíž nikdo nepřinesl tištěný Zpravodaj ani Obzor. Této funkce se tedy ujala paní Grimová, s tím,že tyto tiskoviny bude vyzvedávat po domluvě s panem Hahnem na nádraží Praha-Smíchov a bude je předávat členům na schůzích klubu.

Schůzi zahájil předseda pan Polák,který poté předal slovo panu Kácovskému.Ten nás seznámil s aktuální situací na železnici. Předseda pan Polák, pan Tetiva, ani nikdo jiný nepřišel s návrhy na nějaké akce našeho klubu (výlety nebo exkurze), tak se v současné době scházíme pouze na schůzích. Po diskusi jsme se rozešli.

Další schůze se konala 18.10.2022 opět v této restauraci.

zapsala a foto dodala Vlasta ŠulcováSklípek ZaječíV půlce října vyrazilo naše OSŽ jako každý rok, do sklípku. Tentokrát padl výběr na rodinný penzion s vinným sklepem PURA VIDA v Zaječí, což v překladu znamená „Šťastná chvíle.“ Tento výraz pochází z Kostariky, která majitele vinařství osobně inspirovala a kterým se kostaričané mezi sebou navzájem zdraví.

Ochutnávka probíhala v historickém habánském sklepě ze 17.století, vzorky byly jiskrné a lahodné, a povídání pana vinaře nám rozšířilo obzory. Samotný večer pak probíhal za příjemného doprovodu kytaristy, který hrál chytlavé písničky , při kterých si všichni rádi zatančili a bavili se . Nechyběla ani půlnoční procházka na blízkou rozhlednu Dalibor, kdy při zdolání 30 ti velmi příkrých schodů se rozvinul výhled na nádrž Nové Mlýny, Pálavu, Bílé Karpaty a lednicko-valtický areál.

Není ani nutno dodávat, že letošní sklípek se opět díky výběru a skvělé organizaci Pavla Čermocha vydařil, a s majiteli jsme si přislíbili příští rok opět na viděnou.

Text a foto Michaela KřivanováTrvalé nabídky :
Poukazy do Cinema City


nová cena 50,-KčPermanentky na fotbal


na domácí utkání klubu AC Sparta
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

"http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"
pozor nově není na mezinárodní pokladně P.Smíchov


Pojištění škody způsobené zaměstnavateli
Jaké akce pro Vás plánujeme do konce roku 2022?
listopad - tradiční setkání zaměstnanců z"210" v Čísovicích

prosinec - mikulášský parní vlakvybráno ze stránek OSŽ

Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023 - aktuální stav vyjednáváníČeské dráhy, a.s. - 3.8.2022 byla uzavřena Podniková kolektivní smlouva na rok 2023
Od 1.1.2023 navýšení do všech tarifních stupňů o 5,2 %, včetně smluvních mezd do 60 000,- Kč. Všechna ostatní ustanovení, která byla nasmlouvána v PKS ČD, a.s. pro rok 2022 platí rovněž pro rok 2023, včetně ponechání inflační doložky ve stejném znění.ČD Cargo, a.s. - 10.10.2022 byla uzavřena Podniková kolektivní smlouva na rok 2023
Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu nárůstu mezd počínaje rokem 2023. Byly tak podepsány dva dokumenty: 2.změna PKS ČD Cargo, která je platná od 1.10. do 31.12.2022 (dokument je již zveřejněný v sekci ke stažení) a nová PKS ČD Cargo, která je platná od 1.1. do 31.12.2023. Dokument bude zveřejněn v nejbližších dnech.Správa železnic, s.o. - 7.10.2022 vydána Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání:
Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.
Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.
Základní parametry tohoto návrhu:
• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC;
• zachování ostatních benefitů.
Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

Dne 21.10.2022 proběhlo jednání odborových centrál u SŽ se zaměstnavatelem
Proběhlo formou videokonference. V průběhu jednání personální ředitel Ing. Pavel Koucký oslovil zástupce OC ADP, zda nedošlo z jejich strany ke změně stanoviska nepodepsat PKS na rok 2023 tak jak to učinilo zbylých osm OC a GŘ Bc. Jiří Svoboda, MBA. Zástupce ADP Petr Fučík formuloval stanovisko v tom duchu, že zatím neproběhla všechna plánovaná jednání, která by mohla změnit jejich názor a nejsou tedy připraveni podpis připojit a ukončit tím proces kolektivního vyjednávání o PKS na rok 2023. Ing. Koucký připojil informaci, že zaměstnavatel zahájil proces přípravy opatření pro případ, že k podpisu nedojde.
Po sjednání dalších termínů a to 4. 11. a 11. 11. 2022 došlo k ukončení jednání.


vybráno ze stránek OSŽ

Společné stanovisko odborových centrál k návrhu změny Tarifu jízdních výhod ČDOdborové centrály v průběhu minulého týdne obdržely dopisem ze dne 17.10.2022 od Ministerstva dopravy k vyjádření návrh 17. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen „Tarif ZJV").

Tento návrh Ministerstva dopravy obsahuje navýšení ročních prolongačních poplatků pro příští tři období jízdního řádu (2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025) pro všechny kategirie držitelů jízdních výhod ČD, svýjimkou zaměstnanců ČD, o 100% oproti stávajícímu stavu, který na železnici platí od jízdního řádu 2017/2018. Pro zaměstnance ČD návrh MD na toto období zachovává dosavadní výši prolongačního poplatku.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý po projednání tohoto návrhu na jednání Ústředí OSŽ dne 19.10.2022 pozval na 24.10.2022 k projednání návrhu MD zástupce odborových centrál působících na železnici za účelem domluvy na společném stanovisku. Na tomto jednání v sídle OSŽ dnes zúčastněné odborové centrály přijaly společné stanovisko, ve kterém vyjádřily nesouhlas s obdrženým návrhem MD a formulovaly důvody pro požadavky na jeho úpravy. Toto společné stanovisko bylo zasláno ministru dopravy s žádostí o svolání společného jednání za účelem dosažení dohody na oboustranně akceptovatelné podobě úpravy Tarifu ZJV.
Kulturní tipy Pavla Čermocha na říjen


Francouzský spisovatel Laurent Binet je znám svými znalostmi našich dějin. Dlouho totiž žil na Slovensku a v České republice. Proto své romány z tuzemského prostředí zpracoval z trochu jiného pohledu. U nás je tento spisovatel znám především románem HhhH, ve kterém skvěle popisuje okolnosti atentátu na Heydricha. V roce 2015 napsal Binet román Sedmá funkce jazyka (80%). Číst tuto knihu, která má ale skvělý příběh, není zrovna pro našince jednoduché. Je to kniha o francouzských filozofech a o francouzské politice. Hned na začátku je třeba říci, že se jedná o mystifikaci a detektivku. Jednoho dne v roce 1980 je v Paříži při automobilové nehodě zraněn známý filozof Barthes. Okolnosti jsou poněkud podezřelé, protože se v okolí pohybuje plno zvláštních lidí. Barthes se totiž právě zúčastnil setkání s francouzským prezidentským kandidátem Mitterrandem. Vyšetřování se ujímá policista Bayard, který si bere na pomoc profesora Simona. Brzy zjistí, že Barthes disponoval listem papíru, na kterém byla vysvětlena sedmá funkce jazyka. Jazyk je nejen dorozumívací prostředek lidí, ale vhodně užitá slova dokážou ovládnout každou diskusi a každého člověka. A pro každého kdo toto tajemství ovládá, se otevírají netušené možnosti

Sci-fi akční román Temná hmota (85%) od amerického spisovatele Blaka Croucha je kniha, která je zajímavá jak po sci-fi tak i po akční stránce. Hlavní hrdina, profesor fyziky Jason, se po seznámení se svou ženou v minulosti rozhodl upřednostnit rodinu před dobře našlápnutou kariérou vědce. Dnes už má patnáctiletého syna a jen občas si řekne, co by bylo kdyby...Jedné noci je ale Jason unesen mužem v masce. Po probuzení se ocitne v nějaké laboratoři, kde ho neznámí lidé vítají, jako by ho znali dlouhá léta. Když přijde domů, zjistí, že nic v domě neodkazuje ani na manželku, ani na syna. Rozhodne se ji tedy vyhledat, ale tato žena tvrdí, že se jeho manželkou nikdy nestala a žádného syna rozhodně nemají.

Knihu, kterou můžu doporučit zcela určitě, je kniha amerického spisovatele Ronalda H. Balsona Bývali jsme bratři (91%). Děj se odehrává v Chicagu roku 2004. Ben Solomon, osmdesátiletý důchodce, před začátkem prestižního koncertu, přiloží pistoli k hlavě jednoho z nejvýznamnějších místních mecenášů Rosenzweiga. Vzápětí tohoto člověka přede všemi obviní, že je nacista Otto Piatek. Roztočí se bitva mezi právníky pana Rosenzweiga a Cathrine Lockhartovou, která zastupuje Bena Solomona. Ten tvrdí, že Rosenzweig není Žid, ale nacista. Toto má podepřeno tvrzením, že s Ottou společně vyrůstali v polském městě Zamosce. Ben Solomon vypravuje své právničce o historii své komunity během hrůz druhé světové války a o roli Otto Piatka.

Detektivní thriller amerického spisovatele Andrewa Mayneho Šelma (77%) by sneslo ohodnocení i přes 80%. Příběh je vyprávěný velice poutavě a hlavní hrdina, profesor bioinformatiky Theo Cray, je sympatický vědátor. Theo, který provádí výzkum biodiverzity v amerických lesích, je obviněn z vraždy. Po chvíli je obvinění zproštěn. Theo se ale začne o vyšetřování zajímat, protože obětí je jeho bývalá studentka, která shodou náhod dělala nedaleko od něj podobný výzkum jako on. Policie je přesvědčena, že se stala obětí medvěda. Dokonce na tohoto medvěda uspořádá hon a zastřelí ho. Theo při soukromém vyšetřování zjistí, že byl zastřelen špatný medvěd, který na místě, kde byla nalezena oběť, vůbec nemohl být. Ale největším překvapením, je to, že jeho bývalou studentku žádný medvěd nezabil. Theo je přesvědčen, že to udělal člověk. Policie mu, ale nevěří.

Hned jsem se vrhnul na pokračování, které se jmenuje Hračkář (79%). Theo už nepřednáší na vysoké škole. Díky jeho znalostem ho najala firma, která se zabývá prodejem informací. Theo se zde ale necítí zrovna nejlépe. Díky jeho vyřešenému případu z minulé knihy se na něj obrací často lidé, aby jim pomohl hledat jejich pohřešované blízké. Po hádce se svým nadřízeným přijme Theo nabídku muže, kterému se před lety ztratil syn. Je mu jasné, že syn je s největší pravděpodobností mrtví, ale přesto chce znát pravdu. Theo se pustí do práce a náhodou narazí na místní pověst o Hračkáři, který rozdává dětem hračky z bílého Cadillacu. Tato kniha je ve srovnání s prvním dílem o něco horší, ale rozhodně je to i tak nadprůměrná detektivka. V minulých letech u nás vyšla ještě dvě pokračování této série amerického spisovatele Andrewa Mayneho.


verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf)

klikni zde