www.railian.com
Firmy na české železnici
provozovatelé dráhy
(provozovatelé infrastruktury)
dle webu firmy SŽDC,s.o.
provozovatelé drážní dopravy
(dopravci)
dle webu firmy SŽDC,s.o.

ostatní firmy
(dodavatelské firmy)