www.railian.com

Historie


"Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti."
(Marcus Tullius Cicero, *106 př. n., +43 př. n. l., římský řečník, politik, filosof a spisovatel)


Stručná
historie železnic

střípky
z historie