www.railian.com

1500 voltů stejnosměrného napětí

mezi léty 1928 až 1962

Po vzniku Československa se diskutovalo o elektrifikaci sítě Československých státních drah. Nebyl zde však ekonomický tlak, nebot země disponovala rozsáhlými ložisky kvalitního uhlí pro dostatečné zásobování tehdy kralujících parních lokomotiv. V roce 1924, zřejmě podle francouského vzoru, byla stanovena stejnosměrná síť o napětí 1500V jako jednotná pro tratě ČSD.
Jako první byla vybrána trať Praha - Plzeň. Tomu měla předcházet elektrifikace pražských nádraží. Dne 23.dubna 1928 převzala posunovací práce na Hlavním - tehdy Wilsonově nádraží elektrická lokomotiva.
Po elektrifikací pražského uzlu však práce až do druhé světové války ustaly. K plánovanému zatrolejování trati do Plzně již nedošlo. Příčinou byla hospodářská krize a odpor majitelů uhelných dolů.
V roce 1962 byl systém 1500 voltů v pražském uzlu opuštěn a byl přizpůsoben nové soustavě 3000 voltů.


zdroj obrázku