www.railian.com

25 kilovoltů střídavého napětí

od roku 1966

Aby situace u nás nebyla tak jednoduchá, existuje u nás ještě jedna rozšířená elektrická trakční soustava. Na přelomu 50. a 60.let minulého století se začalo uvažovat o francouzské novince - jednofázovém proudovém systému o průmyslovém kmitočtu 50 hertzů a trolejovém napětí 25 kilovoltů. Tento systém, oproti systémům stejnosměrným, totiž vyžaduje nižší náklady na pevná trakční zařízení.
Vládní nařízení z roku 1959 uložilo zavést tuto druhou soustavu. První tratí, kde byla roku 1966 uplatněna, byla trať z Kutné Hory přes Havlíčkův Brod do Jihlavy.
Tato soustava se rozšířila na jihu a západě našeho státu.


zdroj obrázku

Existence dvou proudových soustav znamenala komplikace v místě jejich styku - například na nádraží v Kutné Hoře. Zřizování stykových stanic bylo nákladnou záležitostí a z hlediska provozu znamenaly zdržování vlaků. Musely se totiž měnit lokomotivy. Výměna lokomotiv odpadla po zavedení dvousystémových lokomotiv, které začal vyrábět od roku 1973 podnik Škoda Plzeň.


zdroj obrázku