www.railian.com

3000 voltů stenosměrného napětí

od roku 1957

K pokračování elektrifikace u nás došlo až po válce. Tentokrát, s využitím zahraničních zkušeností, za použití stejnosměrné proudové soustavy 3000 voltů. Začalo se na provozně náročné trati Žilina - Spišská Nová Ves (výstavba 1949-1956), tedy na Slovensku, tehdy součásti společného státu. Na našem území byla zahájena elektrifikace 3000 V v roce 1951 na trati Praha - Česká Třebová. V roce 1957 došlo k zahajovací jízdě na této trati. V roce 1962 došlo ke sjednocení napětí na 3000 voltů i v pražském uzlu.
Systém 3000 voltů je u nás provozován na hlavních tratích v severní a východní části území.


zdroj obrázku