www.railian.com

Vznik České republiky (1993)

   1. ledna 1993 zaniklo Československo v důsledku završení emancipačního snažení slovenského národa o samostatný stát, čímž se Česká republika (a také Slovenská republika) stala samostatným státem.
1. ledna 1993 také vznikly rozdělením Československých státních drah s. o. (ČSD) - České dráhy s. o. a Železnice Slovenskej republiky.

Tranzitní koridory

   Po politickém převratu došlo k otevření hranic a bylo třeba odstranit zaostávání českých železnic oproti západním. Aby se mohly české železnice plnohodnotně připojit na evropskou železniční síť, byl do roku 1993 připraven projekt rekonstrukce hlavních tratí, nazvaných Tranzitní železniční koridory. Jsou čtyři, a jsou vedeny napříč republikou v těchto směrech:
1.koridor: Německo - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko
2.koridor: Rakousko - Břeclav - Přerov - Ostrava - Polsko; Přerov - Česká Třebová
3.koridor: Německo - Cheb/Domažlice - Plzeň - Praha - Česká Třebová - Ostrava - Bohumín/Havířov - Slovensko
4.koridor: Německo - Děčín - Praha - Veselí nad Lužnicí - Horní Dvořiště/České Velenice - Rakousko
   Tyto koridory byly přijaty do sítě AGC (Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích - od roku 1985), která stanovuje nejen směry koridorů, ale i jejich parametry - tedy např.nejvyšší rychlost minimálně 160 km/h.
  Budují se dvěma způsoby: tratě vedoucí náročnějším terénem se optimalizují,což je hlavně výměna svršku, prakticky zde lze pak jet 90 - 120 km/h, tratě v rovinách se modernizují, tedy tyto tratě se navíc napřimují a budují se na nich mimoúrovňová křížení se silnicemi, zde se pak jezdí 120 - 160 km/h. Do staveb koridorů nebyly zahrnuty železniční uzly, ty se modernizují až následně.
  Výstavba koridorů byla zahájena 2.8.1993 v úseku Úvaly - Poříčany a trvá doposud.

Tranzitní koridory

(zdroj)
1. ledna 1995 vstoupil v účinnost nový Zákon o dráhách, 266/1994 Sb., který zrušil monopolní postavení Českých drah.

1. ledna 2003 zanikl podnik České dráhy, s. o., a vznikly nástupnické podniky České dráhy a. s. a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

1. prosince 2007 vznikla dceřiná společnost Českých drah a. s. s názvem ČD Cargo a. s., do které byla převedena nákladní doprava Českých drah a. s.Současná železniční síť České republiky
(dle SŽDC, mapa z knižního jízdního řádu 2011)

(zdroj)