www.railian.com

Vývoj návěstidel

Návěstidlo - technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst.

Návěst - viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem.

Návěstění - činnost, při které je pokyn k organizování a provozování drážní dopravy dáván návěstí.

....předpis SŽDC D1 (Základní pojmy)
Košová návěstidla ......40.léta 19.století - 80.léta 19.století


Distanční návěstidla .....60.léta 19.století - 40.léta 20.století


Stožárová mechanická návěstidla .....80.léta 19.století - někde dodnes


Světelná návěstidla .....1926 - dodnes
zdroje a další odkazy:

knihy K6, K11

web: Návěstidla pro modelovou železnici

web: Svetelná návestidla na ŽSR(ČSD)
seriál na webu vlaky.net - ve slovenském jazyce

web: Vlaky, vláčky, modely

web: Předpis ČD D1
starší verze předpisu SŽDC D1 (platná kolem roku 2000)

web: Předpis SŽDC D1
platná verze předpisu SŽDC D1 (platná od roku 2011)(12.1.2012)