www.railian.comHospodářská krize od roku 1873

   V roce 1873 nastal krach na vídeňské burze a následný propad ekonomiky. (Ve stejném roce nastal krach mimo jiné i na berlínské burze a na burze v New Yorku - přišla první celosvětová hospodářská krize) {o krizi z roku 1873} .

Rakouský sekvestrační zákon - pozvolné zestátňování (1877)


Stát, který garantoval soukromým železničním společnostem, kterým udělil koncese (dle koncesního zákona z r.1854), úročení kapitálu, musel platit stále více peněz. Za vzniklé hospodářské krize v 70. letech minulého století se tento systém stal neudržitelným. Proto stát přistoupil k nucenému výkupu zadlužených železničních společností. Sekvestrační zákon z r. 1877 umožňoval převzetí soukromých společností státem, pokud tyto společnosti dlouhodobě vykazovaly ztrátu. (Slovo "sekvestrace" znamená uvalení nucené správy). Vládní návrh na zestátnění soukromé společnosti musel být schválen parlamentem. Majetek společností pak nebyl zabaven bez náhrady, ale byl státem vykoupen.

Ke státní strategii též patřilo využívání koncesních podmínek k tomu, aby i ziskové společnosti se postupně dostaly do státního vlastnictví, pokud to podmínky udělených koncesí umožňovaly.
   V roce 1884 vznikly Císařsko-královské státní dráhy (německy kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB), od roku 1915 Císařsko-královské rakouské státní dráhy (německy kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen).


Jak probíhalo zestátňování velkých firem na našem území je vidět z následujícího přehledu :

rok 1884 ... společnosti
   KFJB (Dráha císaře Františka Josefa),
   KEB (Západní dráha císařovny Alžběty - na našem území vlastnila bývalou koněspřežku z Českých Budějovic),
   EPPK (Plzeňsko - březenská dráha),


1892 ... společnosti
   DBE (Duchcovsko - Podmokelská dráha),
   PDE (Pražsko - Duchcovská dráha), přičemž předtím se PDE sloučila s DBE roku 1884.


1894 ... BWB (Česká západní dráha)

1895 ... společnosti
   MSCB (Moravsko - slezská centrální dráha),
   MGB (Moravská pohraniční dráha),


1906 ... KFNB (Dráha císaře Františka Josefa)

1908 ... společnosti
   BNB (Česká severní dráha - tehdy již spojena (od r.1882) s TKPE : Turnovsko - Kralupsko - Pražskou dráhou),
  ÖNWB (Rakouská severozápadní dráha)

1909 ... StEG (Rakouská společnost státní dráhy),
   BCB (České obchodní dráhy)

Zestátňování rakouských železnic do roku 1918 na grafu
žlutá - Císařsko-královské státní dráhy (německy kaiserlich-königliche Staatsbahnen, kkStB)
(zdroj W1)