www.railian.com


Sjednocení Evropy - vznik Evropské unie

   Těsně po skončení druhé světové války byla silná politická vůle zabránit dalším válkám mezi evropskými zeměmi. Tak vzniklo v roce 1952 Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) - tzv.Pařížská smlouva, kde šest zemí ( Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí) společně kontrolovalo tyto základní suroviny, potřebné pro zbrojení. Členské země sdružení (původních šest zemí) se dále rozhodly rozšířit spolupráci i v dalších hospodářských oblastech a podepisují další dvě smlouvy - tzv.Římské smlouvy - vzniká Evropské hospodářské společenství (EHS) - 1957 a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) - 1958.
   V roce 1967 byly řídící orgány všech tří sdružení spojeny tzv.Slučovací smlouvou a vzniká zastřešující název pro tato tři společenství - Evropská společenství (ES):
ES = ESUO + EHS + Euratom.
   Od roku 1993 začaly členové spolupracovat na základě Maastrichtské smlouvy kromě hospodářské politiky i v oblasti zahraniční a justice. Evropské hospodářské společenství (EHS) se transformovalo na základě Maastrichtské smlouvy na Evropské společenství (ES). V roce 2002 zanikla smlouva Evropské sdružení uhlí a oceli, jeho aktivity absorbovala ES. Vzniká zastřešující název Evropská unie (EU).
EU = (ESUO + EHS; nyní jako ES + Euratom) <1.pilíř> + Společná zahraniční a bezpečnostní politika <2.pilíř> + Spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a justici <3.pilíř>
   V roce 2009 byla ratifikována Lisabonská smlouva, jež prohloubila integraci a to tak, že EU nahradila ES (tak jako dříve ES nahradila EHS). EU získala od ES právní subjektivitu a stala se tak plnohodnotným subjektem mezinárodního práva. EU také převzalo od ES právní řád, který je nadřazen národnímu právu členských zemí. Byla opuštěna pilířová struktura EU.
   Od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří EU 27 evropských států s 500 miliony obyvatel.