www.railian.com

Stručná historie železnic
(a to hlavně železnice české)

Železnice se narodila v Británii
(*27.září 1825 - jízda prvního lokomotivního vlaku Stockton-Darlington)

Expanze železnice do Evropy a Ameriky
(od r.1829 - první lokomotivní železnice v USA)

A počátky kolejové dopravy u nás? Nejprve koněspřežky
(1836 - dokončena koněspřežka Budějovice - Linec)

První lokomotivní železnice u nás - Severní dráha císaře Ferdinanda
(1839 - stavba Ferdinandky dorazila na naše území)

První pokus rakouského státu o výstavbu a provozování železnic - Severní státní dráha
(1842 - 1854 doba existence prvních státních železnic)

Uhelné železnice
(1853 - založena akciová společnost Buštěhradská dráha)

Rakouský koncesní zákon - podpora soukromého kapitálu
(1854 - vybudování sítě hlavních tratí u nás)

Rakouský sekvestrační zákon - pozvolné zestátňování
(1877)

Rakouský zákon o místních drahách - budování lokálek
(1880 - dobudování železniční sítě u nás)

Vznik Československa - změna hlavních přepravních směrů
(1918 - místo sever-jih nově západ-východ)

Ústup významu evropských železnic po druhé světové válce
(po r.1945 - ve prospěch silniční dopravy)

Reformy železnic některých evropských států
(1963 - Beechingova reforma britských železnic)

Sjednocování Evropy: EHS - ES - EU
(1967 - Slučovací smlouva)

Reforma železnic Evropské unie řízená Evropskou komisí
(1991 - směrnice 91/440/EHS o reformě železnic Společenství)

Společná dopravní politika EU na železnici v letech 2001 - 2007
(2001 - první železniční balíček)

Vývoj v České republice po jejím vzniku v roce 1993
(2003 - rozdělení unitárních Českých drah na ČD (na dopravu) a SŽDC (infrastrukturu))


zdroje : O1, W1, W2, W3, K2, K5, K6, K9, K10
(poslední aktualizace 1.3.2012)