www.railian.com

Instituce a orgány se vztahem k železnici


Ministerstvo dopravy
(odbor drah)
výkon státní správy
Drážní úřad
státní dozor
Drážní inspekce
garantuje bezpečnost provozu
Státní fond dopravní infrastruktury
státní fond pro výstavbu
železnic (..silnic, apod.)