Zákon o drahách
zákon č.266/1994Sb.

některé vyhlášky Ministerstva dopravy ČR:

č.100/1995Sb. Řád určených technických zařízení
č.101/1995Sb. Řád pro zdravotní způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy
č.173/1995Sb. Dopravní řád drah
č.177/1995Sb. Stavební a technický řád drah