www.railian.com

Vývoj železničního spodku a svršku u nás

   Pokusím se ukázat, jaké byly počátky výstavby železničních tratí, pro lepší pochopení vývoje železničního spodku a svršku. A to na příkladu nejstarší veřejné železnice u nás - 128 km dlouhé koněspřežky, která vedla z Českých Budějovic přes Šumavu do rakouského Lince, a na příkladu první parostrojní železnice z Vídně do Brna (144 km dlouhý úsek trati Severní dráhy císaře Ferdinanda).


Projekt a stavba koněspřežky České Budějovice - Linec (1821 - 1828)

Projekt a stavba parostrojní železnice Vídeň - Brno (1830 - 1839)

zdroj : K2