www.railian.com

Jízdní (vozidlové) odpory

Odpor vzduchu
Odpor valivého tření
Odpor ložisek kol

Předpis ČD D2/1 (Doplněk s technickými údaji k dopravním předpisům) tyto jízdní odpory počítá dohromady a dělí je podle podle druhu vozů zařazených ve vlaku a podle průměrné hmotnosti připadající na jedno dvojkolí vozu. V předpise je uvedena tato tabulka:

TYP JÍZDNÍHO ODPORU: UŽÍVÁ SE PRO:
R vlaky sestavené z podvozkových osobních vozů normální stavby (včetně podvozkových vozů na přepravu aut) a osobních vozů lehké stavby o délce větší než 20 m
S vlaky sestavené z dvounápravových osobních vozů normální stavby nebo z nákladních vozů při průměrné hmotnosti připadající na jedno vozové dvojkolí 10 až 15 t
T nákladní vlaky při průměrné hmotnosti na jedno vozové dvojkolí větší než 15 t
U nákladní vlaky při průměrné hmotnosti na jedno vozové dvojkolí menší než 10 t
M vlaky sestavené z vozů lehké stavby o délce do 20 m


Jízdní odpory se vypočítají pomocí součinitelů jízdních odporů (někdy se ještě používá starší pojem "měrný jízdní odpor") - o. Ty se udávají v Newtonech na kiloNewtony [N/kN], někdy v promilích [o/oo]. Takže tady je tabulka se vzorečky (V je rychlost vlaku [km/h]):

TYP JÍZDNÍHO
ODPORU:
UŽÍVÁ SE PRO: ROVNICE:
R osobní čtyřnápravové vozy oj = 1,35 + 0,0008.V + 0,00033.V2
S osobní a nákladní vozy oj = 1,9 + 0,000465.V2
M4 osobní čtyřnápravové vozy lehké stavby oj = 1,8 + 0,01.V + 0,000476.V2
M2 osobní dvounápravové vozy lehké stavby oj = 1,5 + 0,00089.V2
U2 prázdné dvounápravové nákladní vozy oj = 2,0 + 0,00125.V2
U4 prázdné čtyřnápravové nákladní vozy oj = 2,0 + 0,0008.V2
T2 ložené dvounápravové nákladní vozy oj = 1,7 + 0,0033.V + 0,00018.V2
T4 ložené čtyřnápravové nákladní vozy oj = 1,3 + 0,00033.V2


Součinitel jízdního odporu se rovná obecně:
oj = a + b.V + c.V2
kde
a je absolutní složka, nezávislá na rychlosti vlaku (valivé tření mezi kolem a kolejnicí, tření v ložiskách...)
b je lineární složka, závislá na první mocnině rychlosti vlaku (viskozní tření o vzduch)
c je kvadratická složka, závislá na druhé mocnině rychlosti vlaku (aerodynamický odpor vzduchu)

Jízdní odpor se spočítá: Oj = oj . mv . g (součinitel jízdního odporu krát hmotnost vozů [v tunách] krát gravitační zrychlení - 9,81 [v metrech za vteřinu na druhou - m/s2].

V předpise ČD V7 (Trakční výpočty) jsou pro určité druhy jízdních odporů stanoveny starší vzorečky pro výpočet měrných jízdních odporů - w [jednotky N/t]. Měrné odpory se získají z odporů tak, že se odpory [v Newtonech] vydělí váhou vozů [v tunách].

zdroje:

www.vagony.cz - Co spotřebuje vagón?
zdroj - K4
Základní pojmy z oblasti mechaniky v dopravě
diskuze na fóru www.zelpage.cz
Předpisy ČD D2/1, ČD V7